Mozek spotřebuje 20 % veškerého kyslíku, který dýcháme. Desetiminutová ztráta kyslíku obvykle způsobí významné poškození nervů. Chlad může tuto dobu prodloužit, proto byly oběti utonutí ve studené vodě oživeny až po 40 minutách, i bez poškození mozku.

Mozek spotřebovává pětinu veškeré krve.

Váš mozek necítí žádnou bolest. V samotném mozku nejsou žádné nervy, které by registrovaly bolest.

Mozečku se někdy říká „malý mozek“ a váží asi 150 gramů. Lidský mozek váží v průměru něco kolem 1,4 kilogramu. Mozek Alberta Einsteina mohl být menší než váš, protože byl menší než průměr. Existuje obecná souvislost mezi velikostí těla a velikostí našeho mozku.

Sloní mozek je obrovský, asi šestkrát větší než lidský. V poměru k velikosti těla má však člověk největší mozek ze všech živočichů, v průměru asi 2 % tělesné hmotnosti. Kočičí mozek má něco málo přes 1 % tělesné hmotnosti.

V mozku je asi 100 000 kilometrů cév. Kdyby se natáhly, obkroužily by Zemi více než čtyřikrát.

Každý den se ve vašem mozku ztratí přibližně 85 000 neokortikálních neuronů. Naštěstí jeho ztráta proběhne nepozorovaně díky zabudovaným redundancím a skutečnosti, že i po třech letech činí tato ztráta méně než 1 % z celkového počtu.

Výzkumy dokazují, že váš mozek pokračuje v produkci nových neuronů po celý život. Dokazuje také, že tak činí v reakci na stimulaci (provádějte ta cvičení na posílení mozku). Vědci tomu říkají plasticita mozku nebo neuro-plasticita.