Co když oproti demagogii politiků, a jejich demagogickým slovním úlohám, budeme srovnávat skutečné benefity s riziky? Co když se budeme ptát, kolik lidí je potřeba třeba očkovat, aby se zabránilo jednomu úmrtí na COVID-19, dále kolik lidí je potřeba očkovat, aby se zabránilo jednomu případu, hospitalizaci nebo přijetí na jednotku intenzivní péče? Jak je to číslo pro očkování dětí? Jaké přínosy oproti rizikům očkování pro děti jsou?

Existuje standardní způsob, jak měřit účinnost vakcíny (NNTV, Number Needed to Vaccinate). Obdobný způsob je i pro měření účinnosti léků, kde je číslo Number Needed to Treat (NNT) a také Number Needed to Harm (NNH). V ideálním případě by NNT pro jakýkoli lék bylo číslo 1, tedy k dosažení přínosu léku by stačilo léčit pouze 1 osobu. Což se reálně téměř nikdy nestává. Stejně tak u NNH, kdy číslo by ideálně bylo 0, tedy lék bez ublížení.

V analýze rizik a přínosů, kterou provedla FDA k vakcíně Pfizer pro děti 5 až 11 let, nebyla žádná zmínka o NNTV. 

Každý si může vyhledat informace o NNTV (také NNV). Pro příklad uvedu překlad (DeepL s doplněním) ze zdroje Toby Rogers (https://tobyrogers.substack.com/p/what-is-the-number-needed-to-vaccinate):

„Různí zdravotničtí ekonomové vypočítali NNTV pro vakcíny COVID-19.

  • Ronald Brown, kanadský zdravotnický ekonom, odhadl, že NNTV pro prevenci jednoho případu koronaviru je (potřeba) 88 až 142 (očkovaných).
  • Jiní vypočetli NNTV k prevenci jednoho případu na 256. (https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4347/rr-4)
  • Němečtí a nizozemští výzkumníci na základě rozsáhlého souboru dat (500 tisíc) z terénní studie v Izraeli vypočítali NNTV k prevenci jednoho případu COVID-19 pro mRNA injekci, kterou uvádí na trh společnost Pfizer, v rozmezí 200 až 700. Šli dále a zjistili, že „NNTV k zabránění jednomu úmrtí je mezi 9 000 a 100 000 (95% interval spolehlivosti), přičemž 16 000 je bodový odhad“. (https://cf5e727d-d02d-4d71-89ff-9fe2d3ad957f.filesusr.com/ugd/adf864_8c97b2396c2842b3b05975bfbd8254cb.pdf)“

T. Rogers argumentuje: „…podle údajů z vlastních klinických studií společnosti Pfizer, které byly předloženy FDA, byste mohli očkovat každé dítě ve věku 5 až 11 let v USA a nezabránili byste jediné hospitalizaci, přijetí na jednotku intenzivní péče nebo úmrtí na koronavirus.“ 

Dle jiné studie (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7995808) vychází, že: 

„… až 816 lidí by muselo být očkováno na COVID-19, aby se zabránilo úmrtí jednoho staršího pacienta s rakovinou, který potřebuje operaci. U pacientů bez nutnosti chirurgického zákroku byla NNTV ještě vyšší, a to v rozmezí 407-1 664, což znamená, že by bylo třeba očkovat až 1 664 osob, aby se zabránilo jednomu úmrtí na COVID-19 v této starší chirurgické populaci. A konečně, u obecné populace (všechny věkové skupiny) studie zjistila, že NNTV byla nejvyšší – mezi 1 196-3 066! To znamená, že 3 066 osob musí podstoupit experimentální očkování, aby se zabránilo úmrtí 1 osoby na COVID-19.“ (zdroj: https://www.drnorthrup.com/the-numbers-you-need-to-know-now/)

Tyto informace stojí za promyšlení očkování obzvláště u dětí. Spoléháním se na demagogii naše děti nezachráníme, pokud vůbec za dané situace zachránit potřebují. 

Závěr studie z Izraele: „Ačkoli příčinná souvislost mezi ICSR (Individual Case Safety Reports) a očkováním nebyla prokázána, tyto údaje naznačují nedostatek jasného přínosu (očkování), což by mělo přimět vlády, aby přehodnotily svou politiku očkování.“

Úpravou terminologie fakta (ne)přínosů nezměníme…:

Srpen 2021: https://web.archive.org/web/20210826113846/https:/www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm

Dnes: https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm