Otázka: Měla by být myokarditida považována za potenciální nežádoucí účinek po očkování vakcínami COVID-19 s obsahem mediátorové RNA (mRNA)?

Zjištění: V této sérii případů 23 pacientů mužského pohlaví, včetně 22 dříve zdravých příslušníků armády, byla myokarditida zjištěna do 4 dnů po podání vakcíny COVID-19. U většiny pacientů (n = 20) byla diagnóza stanovena po druhé dávce vakcíny mRNA COVID-19; k těmto příhodám došlo na pozadí 2,8 milionu podaných dávek vakcíny mRNA COVID-19.

Zdroj: JAMA Cardiology, datum: 29.6.2021

Myocarditis Following Immunization With mRNA COVID-19 Vaccines in Members of the US Military

Question: Should myocarditis be considered a potential adverse event following immunization with messenger RNA (mRNA) COVID-19 vaccines?

Findings:  In this case series of 23 male patients, including 22 previously healthy military members, myocarditis was identified within 4 days of receipt of a COVID-19 vaccine. For most patients (n = 20), the diagnosis was made after the second dose of mRNA COVID-19 vaccine; these episodes occurred against the backdrop of 2.8 million doses of mRNA COVID-19 vaccines administered.