Spread the love

7. 11. 2021

Demagogie oproti porovnání rizik a přínosů

Co když oproti demagogickým slovním úlohám politiků budeme srovnávat skutečné benefity oproti rizikům? Co když se budeme ptát, kolik lidí...
Read More
2. 11. 2021

Studie: Misofonie (citlivost na jisté běžné zvuky)

Misofonie je běžná porucha charakterizovaná prožíváním silných negativních emocí hněvu a úzkosti v reakci na určité každodenní zvuky, například zvuky...
Read More
1. 11. 2021

Pan-ika

Pan/Pán (řecky Πάν) je řecký bůh lesů, pastvin, stád a také pastýřů a lovců. Jméno nejspíš souvisí s kmenem slova pa- tedy pasoucí....
Read More
1. 11. 2021

Studie: Myokarditida po očkování mRNA vakcínou COVID-19 u příslušníků americké armády

Otázka: Měla by být myokarditida považována za potenciální nežádoucí účinek po očkování vakcínami COVID-19 s obsahem mediátorové RNA (mRNA)? Zjištění:...
Read More
1. 11. 2021

Studie: Účinek terapie přepracováním bolesti (Pain Reprocessing Therapy) oproti placebu a běžné péči u pacientů s chronickou bolestí zad

Otázka: Může psychologická léčba založená na přehodnocení primární chronické bolesti zad s procesy, které nejsou nebezpečné pro centrální nervový systém,...
Read More