Novinky

22. 8. 2022

Začínáme se vracet do vyrovnanosti? Začínáme se vracet k rozumu od (akceptování) extrémistických záměrů?

"Věda o klimatu by měla být méně politická, zatímco politika v oblasti klimatu by měla být více vědecká..." Publikace World...
Read More
23. 6. 2022

Iluze rozšiřující se černé „díry“

Iluze jsou zajímavé, protože nás překvapují. Iluze nás baví. V podstatě se bavíme sami sebou tím, že nám chybí konkrétní...
Read More
14. 4. 2022

Kouření je nebezpečné pro jedince se sníženou schopností opravy DNA nebo detoxikace

"Dlouho se předpokládalo, že kouření vede ke vzniku rakoviny plic tím, že vyvolává mutace DNA v normálních plicních buňkách. "To...
Read More
5. 4. 2022

Mozek jako orchestr, kde neurony jsou (měnícími se) hráči a elektrické pole je jejich dirigentem.

„Když se mozek snaží udržet v paměti informace, jako je například seznam potravin, které musíme koupit cestou domů, nová studie...
Read More
19. 3. 2022

Výzva k probuzení – dvojí využití objevování léků pomocí umělé inteligence

Riziko zneužití "... Tato myšlenka nás nikdy předtím nenapadla. Matně jsme si uvědomovali obavy o bezpečnost v souvislosti s prací...
Read More
15. 3. 2022

8 informací o mozku

Mozek spotřebuje 20 % veškerého kyslíku, který dýcháme. Desetiminutová ztráta kyslíku obvykle způsobí významné poškození nervů. Chlad může tuto dobu...
Read More
15. 3. 2022

11 zajímavých faktů o vašem mozku

Udržovat mozek zdravý a aktivní je životně důležité. S těmito zajímavými fakty zjistíte, jak moc je výkonný. 1. 60% lidského...
Read More
7. 11. 2021

Demagogie oproti porovnání rizik a přínosů

Co když oproti demagogii politiků, a jejich demagogickým slovním úlohám, budeme srovnávat skutečné benefity s riziky? Co když se budeme...
Read More
2. 11. 2021

Studie: Misofonie (citlivost na jisté běžné zvuky)

Misofonie je běžná porucha charakterizovaná prožíváním silných negativních emocí hněvu a úzkosti v reakci na určité každodenní zvuky, například zvuky...
Read More
1. 11. 2021

Pan-ika

Pan/Pán (řecky Πάν) je řecký bůh lesů, pastvin, stád a také pastýřů a lovců. Jméno nejspíš souvisí s kmenem slova pa- tedy pasoucí....
Read More