„Když se mozek snaží udržet v paměti informace, jako je například seznam potravin, které musíme koupit cestou domů, nová studie naznačuje, že nejkonzistentnější a nejspolehlivější reprezentací těchto informací není elektrická aktivita jednotlivých neuronů, ale celkové elektrické pole, které společně vytvářejí.

Kdykoli se totiž neurovědci zabývali tím, jak mozek reprezentuje informace v pracovní paměti, zjistili, že od jednoho pokusu k druhému, dokonce i při opakování stejného úkolu, se účast a aktivita jednotlivých buněk mění (jev zvaný „reprezentační drift“). V nové studii v časopise NeuroImage vědci z Picowerova institutu pro učení a paměť na MIT a Londýnské univerzity zjistili, že bez ohledu na to, které konkrétní neurony se zapojily, celkové elektrické pole, které bylo generováno, poskytovalo stabilní a konzistentní signál informací, které si zvířata měla za úkol zapamatovat.

V jistém smyslu se jednou vytvořené pole vnucuje neuronům jako dirigent orchestru, v němž je každý neuron samostatným hudebníkem, uvedl Dimitris Pinotsis, vedoucí a odpovídající autor studie. I když se hudebníci změní, dirigent stále koordinuje, kdo je na židlích, aby dosáhl stejného výsledku.

Díky tomu může mozek fungovat i v případě, že některé neurony odumřou,“ řekl Pinotsis, docent na Londýnské univerzitě a výzkumný pracovník Picowerova institutu na MIT. „Pole zajišťuje stejný výstup souboru neuronů i po změně jednotlivých částí. Mozek nepotřebuje jednotlivé neurony, stačí, aby byl stejný dirigent/vodič, elektrické pole.“ – NOVINKY, „NEURONY JSOU NESTÁLÉ. ELEKTRICKÁ POLE JSOU PRO INFORMACE SPOLEHLIVĚJŠÍ.“ V PICOWEROVĚ INSTITUTU (14. BŘEZNA 2022) – link.“

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Ovšem mějme na paměti, se všemi našimi měnícími se neurony, že fyzické tělo bez externího zdroje energie, jakým je naše vědomí čili duše, nemůže existovat. Proto je otázkou, co je vlastně to elektrické pole, které diriguje neurony? Je naše vědomí elektrickým polem? Nebo je elektrické pole nosičem informací mezi naším vědomím/duší a tělem? Nebo je toto elektrické pole spíš elektromagnetickým polem, kdy magnetismus je spojovací energií či neviditelným lepidlem pro vše, co potřebuje být spojené (tělo a vědomí/duše)? 

Každopádně ve chvílích, kdy nemáme kompletní informace a odpovědi, tak stále můžeme pokračovat dál ve svém vlastním tempu a poznávat sebe i své okolí .