Spread the love

Osobní poradenství a hypnoterapie

Konzultace

Zlepšování mentální
a duševní hygieny

Uvolnění se od neukončených vztahů a situací. Zahojení ublížení. Nové životní pohledy. Rozpoznání nenaplňujících a omezujících situacích. Poznání, jak si hledat své jiné možnosti. Nabytí odolnosti proti stresům a manipulacím. Získání nadhledu.

Konzultace při překonání životní situace

Osobní poradenství, hypnoterapie, relaxační a uvolňující techniky.
Podpůrná hypnoterapie při léčbě a zvládání bolesti.
Pro těžké a nečekané životní situace jako je odchod blízkých, vyhoření nebo důležité životní změny či zkoušky.

Zlepšování osobnosti a výkonu

Individuální konzultace.
Vhodné i pro manažery, sportovce a pracovní týmy. Brain-Based koučink. Zaměření více na krátkodobé a malé kroky vedoucí ke změně. Rozpoznání našich limitů i druhých, včetně limitů našich zodpovědností.

Hypnóza a hypnoterapie

Přirozený stav mysli v hypnóze je nevhodnější cestou, jak se napojit na skryté příčiny úzkostí, stresů, pocitů nedostatků, ale i našich opakovaných neúspěchů a neschopnosti se překonávat v životních situacích.

Rozvoj povědomí

Pochopení rozvoje a vyzrálosti člověka. Pochopení důležitosti informací a kritického myšlení. Nalezení vhodného přístupu k informacím. Nalezení rezerv pro svůj rozvoj. Nalezení svých skutečných aktuálních potřeb.

Poznání svého vnitřního já

Co Vám chce říct Vaše vnitřní já…?Je naší přirozenou součástí, často opomíjenou. Koření zde většina našich emocí. Je to centrum naší energie. Jsou zde všechny odpovědi na naše otázky. Naučte se napojovat na své vnitřní já a naslouchat mu.

O čem je hypnóza a hypnoterapie najdete v tomto článku.

KEaM najdete také nově na gab.com

Zdroj použitých fotografií: pixabay.com