Hloubková analýza mysli

Inteligentní koučink mysli a hypnoterapie

Můžete se nechat na chvíli podržet nad hladinou a přitom projít hlubokým obnovením či vyjasněním mysli, a udělat tak další krok ve svém seberozvoji.

Já nevím, co potřebujete nebo co je pro Vás správné. Pouze vím, že Vám mohu pomoci objevit právě to, co potřebujete a mohu Vás provést vlastním poznáním, co je pro Vás správné.

Nabízím svůj talent, kterým je naslouchání. Naslouchám světu zjevnému i skrytému. Nasloucháním Vám mohu pomoci slyšet se až v samém nitru Vaší mysli, kde naleznete vlastní možnosti, odpovědi a řešení.

Hloubková analýza mysli Vám umožňuje analyzovat informace, které jsou ve Vás i okolo Vás. Doporučuji Kompletní analýzu mysli, která probíhá na úrovni celé mysli, a to jak vědomé tak podvědomé.

Specializuji se na rozpoznání a osvobození mysli od manipulace vlastní či externí, a učení se osobní mentální obraně.

Pouze ve Vaší mysli jsou informace, které můžete reálně využít ke svým dalším rozhodnutím a krokům v životě. Vaše vnitřní informace ve Vaší mysli Vás tvoří. Proto jsou řešení v první řadě v člověku samotném. V našem okolí bývá jen naše zrcadlo, záchytné body a příležitosti k (sebe)poznání a někdy pouze dočasné náplasti.

Možná jsou zatím Vaše emoce silnější než hlava, možná jsou Vaše emoce nebo zkušenosti zcela potlačeny, a tím Vám chybí rovnováha, klid a vyrovnanost. Já mohu vyslyšet, co aktuálně neslyšíte nebo jste zatím neslyšeli. A Vy můžete vyslyšet sebe, naučit se do budoucna si naslouchat a směřovat ke své vyrovnanosti. Mohu Vám také pomoci v osvojení skutečného naslouchání druhým, což je základem mezilidských vztahů.

Ve Vaší mysli můžeme odbourat bloky a limity, kterým jste se doteď možná nevěnovali a proto si vnitřně ani nedovolujete dosáhnout svých cílů. Můžeme Vaši mysl otevřít možnostem, nebo můžeme z chaosu ve Vaší mysli udělat jasno.

KEaM najdete také na gab.com

Inteligence je síla

Alex Wissner-Gross definuje inteligenci v důsledku jako sílu, která maximalizuje budoucí svobodu jednání

Stručně řečeno, inteligence se nerada nechává chytit do pasti.

V tomto pojetí je inteligence zaměnitelná s naší vyzrálostí.

A právě hloubková analýza mysli vede k naší vyzrálosti neboli inteligenci.

Zdroj použitých fotografií: pixabay.com