Soulad s realitou

Soulad s realitou

Vedená sebeanalýza mysli

Můj přístup je eklektický a zaměřený na klienta, kterému pomáhám objevit jeho sílu, aby si mohl dále pomáhat sám.

Provádím klienta jeho myslí, kde objevuje a přijímá reálný stav, své odpovědi nebo řešení.

Pracuji s myslí na vědomé i podvědomé úrovni.

Lucie Rendlová

Více k přístupům najdete v sekci Q/A. O hypnóze také v článku zde.

Ve vaší mysli si pod vedením můžete také odbourat bloky a limity, kterým jste se doteď možná nevěnovali, a proto si možná sami vnitřně ani nedovolujete dosáhnout svých cílů nebo udělat jakýkoliv další krok.

Možná hledáte odpovědi a řešení, ale zatím jste hledali jinde než v sobě. V sobě ovšem nosíme všechny informace o nás, všechny naše zkušenosti a poznání, což nám dává v každý moment vlastní zdroj správných řešení i našich reálných možností.

Inteligence je síla

Alex Wissner-Gross definuje inteligenci v důsledku jako sílu, která maximalizuje budoucí svobodu jednání

V tomto pojetí je inteligence zaměnitelná s naší vyzrálostí.

A právě hloubková sebeanalýza mysli je dalším krokem k naší vyzrálosti neboli inteligenci.

„…inteligence se nerada nechává chytit do pasti…“

– A. Wissner-Gross

Zdroj použitých fotografií: pixabay.com