Soulad s realitou

Soulad s realitou

Koučink duchovní a mentální

Můj přístup je eklektický a zaměřený na realitu, vyzrálost a potenciál člověka.

Pracuji s myslí na vědomé i podvědomé úrovni, protože jsou to dvě části jednoho celku. Pokud nechceme mít jen poloviční poznání, odpověď nebo řešení, pak potřebujeme jít hlouběji a pracovat s celým reálným rozsahem možností.
Volba je ovšem vaše.

Pro některé z nás je reálný pouze svět fyzický, pro některé je reálný i svět metafyzický. Stěna mezi těmito světy se aktuálně zužuje, což přináší vnímavým a vyzrálejším osobám nové situace nebo prohloubení jejich vnímání. Tyto změny nemusí být zcela komfortní a snadné. Méně vyzrálé osoby spíš podvědomě (a vyhroceně) reagují. Vzhledem ke svým celoživotním zkušenostem s širší realitou (duchovní svět) nabízím také své znalosti a provedení tímto pro vás možná zatím neuchopitelným procesem nebo zcela novými zážitky s nemateriálním světem, kterých se můžeme občas obávat nebo jim nevěřit.

Pracuji především s vyzrálejšími dušemi a charaktery, s nimiž se soustředíme na jejich nevyužitý nebo nevhodně využitý potenciál či sílu. A to nehledě na věk, který není přímo úměrný celkové vyzrálosti duše. Ozvat se ovšem může každý, kdo chce rozšířit své (sebe)poznání, překonat se, zahojit se, prozřít do reality, poznat a řídit svá rizika, ulevit své duši a tím také tělu nebo s pomocí udělat jiný osobní pokrok. Otevřenost vůči širší realitě je vítána, člověku přináší minimálně nový prostor na dýchání a nové příležitosti pro pochopení jeho situací.

Lucie Rendlová

Více k mému přístupu najdete v sekci Q/A.

Možná hledáte odpovědi a řešení, ale zatím jste hledali jinde než v sobě. Jenže právě v sobě nosíme všechny informace o nás, všechny naše zkušenosti a poznání, což nám dává v každý moment vlastní zdroj řešení i našich reálných možností. Přestaňte hledat, a najděte svá a pouze pro vás vhodná řešení.

Ve vaší mysli si pod vedením můžete také odbourat bloky a limity, kterým jste se doteď možná nevěnovali, a proto si možná sami vnitřně ani nedovolujete dosáhnout svých cílů nebo udělat jakýkoliv další (po)krok.

Inteligence je síla

Alex Wissner-Gross definuje inteligenci v důsledku jako sílu, která maximalizuje budoucí svobodu jednání

V tomto pojetí je inteligence zaměnitelná s naší vyzrálostí.

A právě hloubková sebeanalýza mysli je dalším krokem k naší vyzrálosti neboli inteligenci.

„…inteligence se nerada nechává chytit do pasti…“ říká A. Wissner-Gross

Zdroj použitých fotografií: pixabay.com