Našla jsem článek o objevu zlatého objektu z Aljašského zálivu: „“Je biologického původu“: První analýza podivné zlaté koule ze dna oceánu nechává vědce v rozpacích“. Jde opravdu o zajímavý objekt. Jak vědci v článku správně uvádí, tento objev nám připomíná, jak málo stále víme o naší planetě.

Zarážející pro mne byla vyjádření „Nové druhy mají potenciál odhalit nové zdroje léčebných postupů a vakcín, potravin, energie a dalších společenských přínosů a znalostí,“ a „Data a informace získané během této expedice nám společně pomohou odstranit mezery v našem poznání této části planety, abychom ji mohli lépe spravovat a chránit.“

Znamená to, že nejdříve vědci objekt prozkoumají, jakým všemožným způsobem by nám mohl posloužit, i když je biologického původu? A hned potom si budou/budeme hrát na ochránce? Neměli bychom chránit spíš před prvotním zásahem? Mořské dno potřebuje spravovat?! Měli bychom vůbec spravovat a chránit něco, o čem nemáme dostatečné znalosti? Co asi vědci myslí těmi společenskými přínosy…?

No jasně, to je normální vědecký přístup, že…? No jasně, nejdříve vše rozpitváme, zneužijeme, vyplivneme a pak z toho uděláme chráněný druh nebo oblast. My jsme ale zlatíčka… Kdo by nás nechtěl rozpitvat, zneužít a vyplivnout, ne-li zničit, že…?

V rámci existence funguje jakési pravidlo či princip, že čemu se otevřeme a dovolujeme, tak tím říkáme, že nám to samé také někdo druhý může udělat. Tak snad abychom se dokola nedivili, proč nám někdo něco dělá, aby se totiž nejednalo pouze o dopady našich rozhodnutí a našich činů…