Q/A

Otázky a odpovědi (Q/A)

Níže rozklikněte témata, která vás zajímají.

Pokud by vám chyběla jakákoliv informace, zeptejte se – kontakt.

Hypnóza a hypnoterapie, regrese do minulých životů, vedená meditace, nahrávka

1. Co je to hypnóza?

 1. Hypnóza je stav naší mysli. Do stavu hypnózy se můžeme navést sami nebo pod vedením.
 • Můžeme také říci, že každá hypnóza je autohypnózou. Kterou nás může provést průvodce hypnózou. Necháváme se vést do našeho stavu mysli, kde poznáváme smysl našich nabytých informací – zkušeností.
 • Máme-li zkušeného průvodce naší hypnózou, můžeme hlouběji poznat svou mysli, jsme plně soustředění a tím můžeme efektivně pracovat s informacemi v naší mysli. S vedením hypnotického průvodce si prohlubujeme zkušenosti s autohypnózou.
 • Stavem mysli je také spánek, jehož funkcí je odpočinek od těla pro naše vědomí a mysl. Bdělý stav mysli neboli logická mysl je zaměřena na externí vlivy, které rychle zpracovává informace, jenž následně ukládá dál do mysli podvědomé. Hypnóza je plně soustředěným stavem mysli.
 • V hypnóze si uvědomujeme, a přiznáváme, reálný stav naší situace, života nebo nás samotných.
 • Máme více úrovní soustředěného stavu, rozlišuji je takto: relaxace – meditace – hypnóza – trans. Nejúčinnější úrovní pro poznání s vědomou kontrolou je za mě právě hypnóza. Z jedné úrovně můžeme plynule přejít do úrovně druhé. Samotné úrovně mají svůj rozsah, takže třeba může být lehká hypnóza až po hlubokou. Lehký trans je v pořádku, ale s klienty v transu nepracuji.
 • V hypnóze odpočívá mysl logická a do popředí jde naše mysl podvědomá, která je zaměřená na naše nitro, emoce a řídící centrum. V podvědomí máme svůj archiv informací ze života. Do našeho archivu se vracíme k nezpracovaným informacím (trauma, vnitřní bloky, neuzavřené situace a vztahy) nebo k informacím (zážitkům, výkonům, úspěchům), které si potřebujeme připomenout.
 • Stav hypnózy je náš vlastní stav, který nám umožňuje zpracovat informace s nadhledem či odstupem, a uzavřít situace, abychom měli prostor na zážitky nové. Můžeme naše podvědomí přirovnat k soukromé knihovně či databázi, a ve stavu hypnózy se můžeme podívat do naší knihovny a udělat v ní pořádek, případně revidovat nebo si jen připomenout náš zážitek a z něho plynoucí zkušenost. Nabyté zkušenosti často opomíjíme, co nám daly a tím se také brzdíme v prožívání nových situací, resp. naše podvědomí nás nepustí dál, dokud si zkušenost plně neuvědomíme.
 • V hypnóze neplyne čas stejně jako při bdělém stavu vědomé mysli. V hypnóze jsme v meziprostoru a probíhající děje či souvislosti se nám vynořují najednou, nelineárně. Proto také můžeme velmi rychle dojít k uvědomění, která plynou z našich prožitých zkušeností. Poměrně rychle můžeme zjistit příčinu našich (dlouhodobých) problémů a bloků, nepotřebujeme týdny či měsíce. Což ovšem nemusí znamenat, že po zjištění příčiny máme hotovo, protože se následně můžeme potřebovat sžít s naším novým stavem.
 • Hypnóza nám umožňuje se poznat do hloubky a uvědomit si, kým jsme a kým chceme být. Nemusíme se pak snažit být někým jiným nebo dosahovat cílů jiných lidí. V hypnóze můžeme objevit svůj talent a aktuální smysl svého života. V hypnóze se můžeme otevřít vůči možnostem nebo novým situacím. V hypnóze můžeme přenastavit svá jednání a chování, která ovšem potřebujeme přijmout i vědomou myslí. I když je naše mysl funkčně rozdělena na vědomou a podvědomou, tak my neustále využíváme mysl celou, a proto také potřebujeme pracovat na obou úrovních, máme-li obě dostatečně vyvinuté. Jakmile využíváme pouze jednu mysl, tak nám chybí zdravá vyrovnanost, nebo míváme nesoulad mezi rozumem a srdcem.
 • Poradenství hypnózy či hypnoterapie je motivačním koučinkem prostřednictvím hypnózy, a není považován za zdravotní péči. Neprobíhá diagnóza, předepisování léků ani jiné lékařské zásahy, které koná pouze relevantní lékař. Poradenství hypnózy může být doprovodnou součástí léčby, která je ovšem prvotním krokem a zodpovědností zájemce o hypnózu. Práce hypnotizéra je oficiálně neterapeutické povahy, protože hypnotizéři se nezabývají nezávislou diagnostikou a léčbou lékařských nebo duševních onemocnění.

2. Ztratím v hypnóze nad sebou kontrolu?

 • Ne, se mnou máte v hypnóze nad sebou naopak snad tu největší možnou kontrolu. Čím více se uvolníte a otevřete se sami sobě, tím větší kontrolu nad sebou získáváte. Stav v hypnóze je soustředěný stav, a Vy sami svou vlastní sebekontrolou se dokážete soustředit, nemohu se přeci soustředit za Vás. Kontrolu nad sebou míváme až do stavu lehkého transu, do kterého se ale během hypnoterapie nedostáváme, protože využívám strukturovaný a vedený proces. (Výraz „trance“ je v angličtině zaměňován za hypnózu. Já užívám výrazů hypnóza a trans samostatně.)
 • Abyste si uvědomili důležitá poznání, tak potřebujete být při vědomí a pamatovat si vše, na co jste přišli. V hypnóze nikdy nejste v bezvědomí, protože neztrácíte funkčnost mysli. Můžete se dostat do stavů, kdy necítíte bolest nebo necítíte část těla, ale to je opět skrz vaše vlastní soustředění a váš vlastní úmysl. Vaše podvědomí vás chrání, takže co nechcete, to sobě ani druhým nedovolíte. Vy máte nad sebou kontrolu.
 • Denně jsme ovlivňováni (manipulováni), manipulujeme také sami sebou. V hypnóze se díváte sami do sebe, kde máte nad sebou kontrolu jedině vy sami. Jakmile jednou objevíte, co nebo kdo vás manipuluje, následně se můžete rozhodnout, zda se necháte manipulovat dál, nebo už ne. Takže vám hypnóza naopak pomáhá mít nad sebou kontrolu.

3. Co se dá hypnózou řešit? Jak mi může hypnoterapie pomoct?

 • Hypnóza a hypnoterapie slouží k hlubokému (sebe)poznání, vyjasnění a (sebe)pomoci.
 • Běžně v hypnóze řešíme své stavy, které nejsme schopni či ochotni řešit s naší logickou myslí.
 • Aplikace je velmi široká, protože se napojíme na své nitro, na svou mysl tak hluboko, že se dostaneme k celému archivu svých dosud nabytých informací a poznání. Což znamená, že se dostaneme ke zdroji svých bloků, emocí, vnitřně neuzavřených situací, ale i ke zdroji, kde si můžeme změnit směr své pozornosti nebo se vnitřně otevřít novému směru či novým zkušenostem.
 • Pokud nejsme v pohodě, vnímáme jakýsi blok, který nejsme schopni běžně identifikovat nebo nejsme schopni najít řešení našemu stavu, a to včetně fyzických zdravotních projevů. V takovém případě je pak nejvhodnějším místem k hledání právě naše mysl podvědomá. U fyzických zdravotních problémů je vždy potřeba lékařského vyšetření. Hypnózou se neléčí například zlomeniny, ale lze podpořit léčbu řízením bolesti nebo podporou těla v regeneraci.
 • Hypnózou můžeme porozumět svým negativním pocitům a emocím a tím snížit jejich vliv, který nás už trápí a limituje. Může to být strach, úzkost, fóbie, závislost (včetně závislosti na druhém, na vztahu, na pocitu, na jídle či na pomoci), obsese, silný chtíč, lpění, nízké sebevědomí, nedůvěra, nervozita, žárlivost, agresivní výbuchy, deprese, melancholie, neúspěch, (sebe)lítost, nešťastnost, letargie, nenaplněnost, strnulost, sebestřednost apod.
 • V podstatě můžeme v podvědomí zpracovat a porozumět našim negativním emocím čili emocím plynoucích z našich nedostatků, ať už jsou reálné či na základě naší víry. Není to žádná magie ani zázrak. Fungujeme na poměrně jednoduchých principech, které naše mysl zná a kterými se naše mysl řídí. Proto je velmi vhodné se poznat do hloubky, poznat tyto principy a tím nad sebou převzít kontrolu.
 • Můžeme zpracovat nevhodné či limitující jednání a chování. Naše jednání je důsledkem, proto v hypnóze hledáme i prvotní příčinu, která nás dovedla k našemu jednání. Například se jedná o útěk, přebíhání z extrému do extrému, neschopnost se odpoutat, opakovaně říkat nevhodné věci, opakované vyhledávání nevhodných partnerů či situací, vracení se k závislostem, nenaslouchání druhým, hledání jednoduchých či povrchních „řešení“, neschopnost se překonat, přejídání se, potřeba se neustále obhajovat, potřeba se bránit útokem, souzení a odsuzovaní druhých, neschopnost se rozhodovat či realizovat své záměry apod.
 • Tedy hypnóza a hypnoterapie pomáhá k (sebe)poznání a překonávání se, čímž se postupně dostáváme do stavu, kdy sebe i okolní vlivy zvládáme vyrovnaně a tím se stává život pro nás jednodušší. Ale emoce nám nezmizí, ani láska. Jen výzvy se nám jeví jednodušší či překonatelné, okolí nás jen tak nerozhodí, nebojíme se žít a poznávat, a ani se nebojíme ukončovat a začínat nové zkušenosti.
 • Ovšem pracujeme také s pozitivními emocemi, které chceme posílit či navýšit. Třeba radost, vnitřní klid, neutralita, volnost, úleva, osvobození, plynulost, odvaha, sebedůvěra, důvěra, odpoutání se, otevřenost apod. A obdobně pracujeme na otevřenosti k našemu jednání a chování, které do budoucna chceme.
 • Je potřeba mít na paměti, že pouze Vy a Vaše (pod)vědomí určuje, kdy a jak nové nastavení přijme za své. Záleží na okolnostech, které jsou pouze Vám vlastní, ať už se jedná o Vaši svobodnou vůli nebo Vaše reálné aktuální možnosti a schopnosti.
 • Další aplikací je regrese do minulých životů. Ať už věříme v kontinuitu vědomí čili duše nebo nevěříme, regrese přináší další poznání, které nám může porozumět sobě i svým aktuálním situacím. Se mnou nebudete cokoliv upravovat v jiném životě, budete pouze pozorovatelem. Jsou to aktuální životy, co můžeme upravovat a měnit, respektive naše další kroky právě třeba s nabytým poznáním z jiných životů. Zároveň doporučuji regresi až když poznáte svůj stav hypnózy.
 • Hypnóza je vhodným prostředkem, bez použití chemikálií, k napojení se na prostor a zdroje mimo naše vědomí, např. na informační pole. Pokud člověk (zatím) nemá dostatečně vyzrálé vědomí s takovým poznáním či nastavením, které mu umožní takové napojení nebo pochopení jiného prostoru, pak je potřeba postupně objevovat. Pokud pro člověka není něco reálné, znamená to, že více reality zatím sám nepoznal, ale neznamená to, že více reality neexistuje.
 • Hypnóza je obecně vhodným prostředkem k poznání bez externích látek, které sice mohou uvolnit naši rozumovou část mysli a tím se můžeme jednodušeji napojit na podvědomí či ještě dál, ale zároveň tím ovlivňuje naše vnímání a tím i výsledek zážitku, reálnost poznání nebo především porozumění zážitku. A to hlavně v případě, pokud je jedna část mysli nekontrolovatelně utlumena, protože jiná část je nekontrolovatelně podpořena. V hypnóze máme nad sebou kontrolu mnohem větší, než za běžného stavu.

4. Dostanu se do hypnózy, když jsem analytický typ a silně se kontroluji?

 • To záleží na vás. Nehledě na to, jaký typ jste, tak záleží pouze na vás, zda se sami sobě otevřete.
 • Pokud se budete bránit hypnóze – svému vlastnímu stavu, pak bráníte sami sobě v napojení na vaše vlastní podvědomí – na vaši vlastní mysl. Na mysl, na kterou jste neustále napojeni, jen se na ni nesoustředíte a je nám běžně skrytá nebo maskovaná. I když za nás ovládá tělo a jeho funkce, uchovává a aktivuje naše emoce i instinkty, uchovává veškeré nabyté informace, abychom žili a přežili v dobách, kdy jsme malí, bezmocní a neuvědomělí. To vše mezitím, kdy naše logická mysl přijímá informace (zážitky, lidi, pozorování atd.) z okolí skrz naše smysl. Jakmile poznáte sebe zevnitř, poznáte svou skutečnou sílu, moc a kontrolu nad sebou. Teprve pak jste připraveni převzít od své podvědomé mysli kontrolu, třeba nad svými emocemi, reakcemi a instinkty.
 • Můžete si také objednat nahrávku vedené meditace nebo jednoduché vedené autohypnózy, kde uslyšíte můj hlas a poznáte, jakým způsobem hypnoterapie probíhá. Následně se můžete rozhodnout, zda se dál otevřete hlubší sebeanalýze pod osobním vedením.
 • Nechcete se otevřít před druhým člověkem? Víte, já detaily nepotřebuji znát, jen vy vnitřně vše uvidíte, uslyšíte a budete vnímat. Stejně jako jen vy víte, co jste zažili. Já to vědět nepotřebuji. Já vás pouze provedu procesem napojení na podvědomí, ukončením a zahojením situace a/nebo nastavením otevřenosti vůči novému stavu bytí. Jsem také bez potřeby vás poznat nebo soudit. Naopak si myslím, že nejsme ani schopni druhé plně posoudit, protože nežijeme život(y) druhých. Takže pak snad jen zbývá si pro sebe zvážit, co je v důsledku výhodnější – otevřít se sobě, vnitřně si vyřešit své trápení a přestat se bát, anebo se dál obávat… Samozřejmě, že i strach nám něco dává, jen by nás neměl omezovat a kontrolovat nás.
 • Pokud se bojíte přijít o kontrolu nad sebou, pak je možné, že máte přehnanou kontrolu nejen nad sebou, ale i potřebu kontrolovat (manipulovat) okolím. Což vás pravděpodobně stojí i mnoho (nadbytečného) úsilí a obíráte se možná také o příležitosti, které nepřichází v požadované formě, nad kterou byste mohli mít kontrolu. Omezuje-li vás vaše kontrola, pak se stačí sobě otevřít a v sobě si srovnáte vše potřebné na nejpřijatelnější úroveň. Můžu Vás dovést k bodu, kdy jste tuto vlastnost začali využívat nebo si ji od někoho vypůjčili a zjistíte, co Vám reálně dává a bere, a zda ji nadále chcete v tomto rozsahu dál využívat, nebo ne. Vše je o poznání a následné Vaší volbě, jak na podvědomé úrovni, tak i na vědomé úrovni mysli.

5. Dokáže se do stavu hypnózy dostat každý?

 • Ne. Ale pokud se zajímáte o sebe, o své poznání, o svůj růst a o svou mysl, pak bych řekla, že na 99% se napojíte na své podvědomí, nebo i dál.
 • I kdyby se vám nešlo napojit na podvědomí skrz hypnózu, tak je možné udělat relaxaci a vizualizaci, která uleví od stresu tohoto světa. Nebo můžeme přednastavit otevřenost vůči stavům či jednání, do kterého si v nějaký moment sami dojdete.
 • Můžete si objednat nahrávku hypnoterapie nebo vedené meditace a postupně se naučit uvolňovat a tento stav poznávat. Různé nahrávky najdete i na YouTube.

6. Jsou účinky hypnózy a hypnoterapie trvalé?

 • Pokud vnitřně uzavíráme trauma, odpoutáváme se od osoby nebo situace z minulosti, pak ano, taková situace v nás zůstává uzavřená, čímž je dopad hypnoterapie trvalý.
 • Účinky hypnózy jsou dlouhodobé. Ovšem čím více se nadále vědomě udržujeme ve stresových situacích, tím více se opět/stále oslabujeme, a pak je vhodné hypnoterapii opakovat, případně jakkoliv jinak takovou nerovnováhu dorovnat. I nabytou svobodu potřebujeme udržovat, nezůstává nám automaticky dál. Nabytou vyrovnanost také potřebujeme udržovat. Pomůže nám i nahrávka na upevnění chtěného stavu, kterou si můžeme kdykoliv pustit.
 • Hypnózu bych především použila na kompletní očistu, na vyřešení traumat a vnitřních bloků. Tím se obrníte proti novým vlivům, které tak jako tak přicházet budou, protože život stále pokračuje. Jen už budete vědět, že znáte další způsob, jak si poradit, jak překonat své bloky a limity. Budete si umět lépe poradit, a tím si budete také více věřit.
 • Díky hypnóze se můžete vnitřně odpoutat od minulosti, a zároveň pochopíte smysl vašich zkušeností, dobrých i traumatických. Pak se můžete plně otevřít novým situacím. S nabytým poznáním ze zkušeností se dál jasněji orientujete ve svém životě a umíte se vhodně rozhodovat.
 • Je potřeba také myslet na vaše tělo, které se neustále mění a reaguje na okolní vlivy. Stejně tak vaše mysl. Vaše tělo i mysl mají své přirozené limity. Ani hypnóza za vás sama nic neudělá, potřebujete se vědomě rozhodnout pro změnu a její aplikování ve svých životech. Stav hypnózy je vaším vnitřním mocným nástrojem, abyste se dostali ke svému podvědomí a naučili se sami sobě pomáhat. Čím více se poznáváte a umíte se sebou pracovat, tím trvalejší účinky jsou.
 • Hypnóza nám pomůže se pročistit kdykoliv potřebujeme. Během života se plníme neuzavřenými zážitky, ale i stresy fyzickými či psychickými. Stresy, negativní emoce, dlouhodobé pocity nedostatků či nenaplnění nás zaplňují, a pak nám ubývá prostor i síla. Navíc pak tělo může onemocnět, což je fyzický projev (zhmotnění) vašeho psychického stavu, anebo naopak. V hypnóze si odlehčíme, ulevíme a můžeme se od těchto zátěží osvobodit, což uděláme pouze v případě, že pochopíme, z jakého důvodu jsme danou zátěž měli a co nám dala.

7. Jak probíhá hypnoterapie?

 • Poradenství hypnózy a hypnoterapie je motivačním koučinkem prostřednictvím hypnózy, a není považován za zdravotní péči. Poradenství hypnózy může být doprovodnou součástí léčby, která je ovšem prvotním krokem a zodpovědností zájemce o hypnózu. Práce hypnotizéra je oficiálně neterapeutické povahy, protože průvodci hypnózou se nezabývají nezávislou diagnostikou a léčbou lékařských nebo duševních onemocnění.
 • Hypnoterapie je proces, kdy jste navedeni do plně soustředěného stavu a zaměříte se na oblast, typicky emoci, kterou si vnitřně zpracujete, a to pod vedením hypnoterapeuta čili hypnotizéra pracujícího se specifickými technikami, ke kterým je trénován. Kromě emocí se můžete zaměřit i na vaše jednání, ve kterém chcete dosáhnout změny. Běžně v hypnóze řešíme své stavy, které nejsme schopni či ochotni řešit při stavu bdělém s naší logickou myslí.
 • Nejdříve probíhá rozhovor k tématu, se kterým přicházíte. Sdělíte pouze takové detaily, které jsou vám komfortní. Nedělám diagnózy, takže detaily nepotřebuji znát. Vy detaily znáte, vědomě nebo podvědomě, a vy se svými informacemi budete vnitřně pracovat. Rozhovor před terapií je mezi 10 až 15 minutami a pak přecházíme k hypnoterapii.
 • Hypnoterapie je tak účinná, jak moc se sami sobě otevřete. Každá hypnóza je v jistém smyslu autohypnózou. Proto také většinou samotné hypnoterapeutické technice předchází uvolnění těla i mysli, abyste se sobě lépe otevřeli. Ovšem jste-li moc unavení, spíš v rámci uvolnění můžete usnout.
 • Z uvolnění se přechází do indukce – navedení do stavu hypnózy. Dále vás provedu strukturovanou hypnoterapií, abyste si našli a zpracovali v sobě, co zrovna potřebujete. Celou terapií vás vedu a plně se na vás soustředím. Hypnoterapie probíhá ve vašem tempu. V případě uvážení či nutnosti (zdravotní, psychické) vás vyvedu z hypnózy okamžitě.
 • Při hypnoterapii si vše pamatujete. Potřebujete si pamatovat svá poznání, to je účel hypnoterapie. Samotná hypnoterapie trvá běžně mezi 10 až 40 minutami. Nepotřebuji vám dávat rady, protože pouze vy sami si můžete průběžně přicházet na to, co je pro vás správné a vhodné. Já vám pomůžu k sebepoznání a pochopení sebe i vašich situací v životě. A vy se během terapie věnujete pouze sobě. Ukážu vám, jak si můžete pomoct sami.
 • Hypnoterapie zná techniky, které se mohou kombinovat, záleží na potřebách klienta v danou chvíli. Často se nakonec řeší jiný problém, než ten, se kterým klient přichází. Při hypnoterapii používám vaše slova a vaše vlastní poznání. Podvědomě totiž člověk nepřijímá, co by mu nebylo vlastní (i slova), čemu není otevřen anebo co pro něho není vhodné. Situace či téma je vhodné zpracovat více technikami, pokaždé poznáte další důležité uvědomění (aha moment) a pokaždé prohlubujete osvobození nebo posilňujete nový návyk či otevřenost ke změně.
 • V rámci terapií není potřeba prožívat vaše situace znovu, zvlášť traumatické situace. Soustředíme se na dopady situací, kterými jsou vyvolávané emoce či návyk. Snížením či eliminací dopadů (emocí, pocitů, návyků) snížíme či eliminujeme vliv spouštěče (připomínka prožité situace) a příčiny (prožitá situace).
 • Např. přijdete-li s problémem, že se snažíte stále zhubnout, ale nejde vám to. Existují techniky přímo na nechuť k jídlu, ale doporučuji systémová řešení, která jdou k příčině. Je nutné znát i svůj zdravotní stav, zda-li je zde fyzický faktor. Pokud není, tak se podíváme, v jakých chvílích saháte po jídle. Je-li to specifická chvíle, je tu spouštěč. A tento spouštěč vyvolává pocit, který je pocitem jakéhosi nedostatku. Jídlo je pak doplněním tohoto nedostatku. Nejčastější příčinou a tudíž spouštěčem, který potřebujeme objevit a zpracovat, bývá menší či větší trauma, které zůstalo nevyřešené. Jakmile trauma objevíme, zaměřujeme se na pocity, které vzešly z traumatu. Trauma zcela jistě neprožíváte znovu, není potřeba, už bylo zažité. Řešíme pouze následky, tedy pocity a emoce. Po tomto objevení a uzavření můžete dále pokračovat terapií u psychologa, pokud budete potřebovat. V hypnóze si rychle můžete objevit příčiny, zahojit rány, ale pokud si přeci jen dál chcete nechat pomoct nebo chcete dlouhodobější podporu, pak je vhodnější psychoterapie.
 • Traumata, psychosomatické problémy a eliminace dlouhodobých závislostí je na více sezení, byť už po prvním sezení se člověk může cítit lépe, nebo jako vítěz. Ale dlouhodobé stresy nelze lusknutím prstu smazat ze života. Už jen proto, že najednou získáme prostor a čas, který jsme dříve věnovali našemu problému či závislosti. Tím, že jsme žili v nějakém stavu, tak jsme si neřešením stavu mohli přivodit různé další návazné problémy, nevhodné vztahy apod. Proto bývá také potřeba následně dořešit dopady v našem prostředí, ve kterém žijeme. V takových situacích využívám koučink, kde si klient promyslí a postupně realizuje kroky v rámci nového stavu. U silnějších závislostí jsou hypnoterapie vhodným doplňkem vedené léčby.
 • Nikdo nemá recept na zázraky. Jeden člověk nebo jeden přístup nemůže pomoct každému. Proto je důležité objevovat taková řešení a přístupy, které budou vyhovovat právě vám. Nezáleží s kým budete řešit svou situaci, důležité je, abyste ji řešili. Postupně poznáte, co vám pomáhá, případně v čem nebo za jakých podmínek.

8. Regrese a minulé životy

 • Ve stavu hypnózy se můžete napojit na jiné doby a časy, tedy lineárně na minulý či budoucí život.
 • Do jiných životů se napojujeme pro prozkoumání příčin našich aktuálních životních situacích, ale i pro poznání, které nám dává velmi užitečný nadhled nad smrtí. Z jiných životů dostáváme také potřebná poznání, která nám můžou přinést úlevu či porozumění v tomto životě.
 • V jiných životech nic nenapravujeme.
 • Do jiných dob a časů se můžete napojit, i když v minulé životy nevěříte. Stačí se otevřít možnosti, že se kamsi napojíte, třeba sami na své podvědomí, kde objevíte pro vás důležité informace. Já nevím, kam se kdo napojí, to ví pouze daný člověk. Opravdu ani v důsledku nezáleží, kam se reálně napojíte, protože stejně se napojíte na to, co potřebujete vědět. Stačí se sobě otevřít.

9. Jaký je rozdíl mezi vedenou meditací a hypnózou

 • Oba stavy jsou soustředěnými stavy mysli, ve kterých se běžně nenacházíme. Jsou tedy pozměněnými stavy mysli. Mám dle zkušeností rozdělené soustředěné stavy dle síly a hloubky takto: relaxace – meditace – hypnóza – trans. Meditace je lehčí úrovní soustředěného stavu. Meditace může sloužit více k uvolnění mysli. V meditaci neřešíme příčiny našeho stavu, protože soustředění není tak silné a hluboké. Meditace spíše slouží k lehkému odpoutání se od logického myšlení, k rozjímání či k příjemné vizualizaci.
 • Vedenou meditaci či relaxaci také nabízím, je velmi vhodná pro uvolnění a zklidnění, což někdy může být to jediné, co vlastně klient v danou chvíli potřebuje. Takové uvolnění může proběhnout i po telefonu v rámci 30 minut, které je vhodné ad-hoc pomoc, třeba při náhlém návalu negativních emocí, stresu či deprese.

10. K čemu je vhodná vedená meditace?

 • K relaxaci a uvolnění. Skrz vedenou meditaci se můžete naučit, jak se sami můžete uvolnit.
 • Vedenou meditaci či relaxaci také nabízím, buď při sezení nebo i nahrávku. Zklidnění a uvolnění někdy může být to jediné, co vlastně klient v danou chvíli potřebuje. Což může proběhnout i po telefonu v rámci 30 minut, jako ad-hoc pomoc, třeba při náhlém návalu negativních emocí, stresu či deprese.
 • Meditace lze také vyhledat na internetu, abyste si osvojili uvolnění.

11. Co je nahrávka hypnoterapie či vedené meditace na míru?

 • Nahrávku sezení pro vás zpracuji buď z našeho již proběhlého sezení hypnoterapie nebo z údajů, které mi sdělíte skrz krátký hovor či email pro větší anonymitu. Hovor ovšem bývá optimálnější a rychlejší. V nahrávce pak mohu použít vaše slova a upravím hypnoterapii nebo meditaci pro vaše potřeby.
 • Díky nahrávce můžete zjistit, jak hypnoterapie nebo vedená meditace probíhá. Nejdříve si ji můžete jen tak pustit, abyste se cítili bezpečně a až poté můžete plně následovat má slova a nechat se provést hypnózou nebo meditací. Nahrávku můžete použít jako návod, jak se zklidňovat, uvolňovat a napojovat se na své nitro.
 • Nahrávku si můžete poslechnout kdykoliv, a také opakované pro posílení účinku hypnoterapie nebo navozování uvolněného stavu mysli. Vhodným tématem na nahrávku z dodaných informací je posílení pozitivním pocitů a emocí, např. posílení vůle, vnitřního klidu, radosti apod.
Koučink mysli minus/plus/posílení, řízení informací, klasický koučink cílů

1. Na co se v koučinku zaměřuji?

 • Jsou 3 hlavní směry vědomé logické mysli, na které se ze zkušeností zaměřuji:
  • 1. koučink negativních informací („minus“) – koučink mentálního odblokování v případě, že klientovi brání v dosažení cíle vlastní mentální nastavení (negativní myšlenky, domněnky, zkušenosti, programy, vzorce);
  • 2. koučink nabytí informací („plus“) – v případě, že klientovi chybí reálné zkušenosti v rozhodování, dosahování cílů nebo při chybějících zkušenostech s/v dané oblasti svého cíle;
  • 3. koučink vůle a motivace („posílení“) – koučink v hledání možností, sebemotivace, sebedůvěry, externí pomoci a uvědomění si reálné potřeby cíle.
 • Cílem je průběžné uvědomování si reálného stavu klienta, jeho situace a jeho možností. Dalším cílem je umět se rozhodovat, a to bez únavných dilemat nebo rozporu mezi hlavou a srdcem.
 • Klienta provázím takovým sebepoznáním, které mu umožní, aby si v budoucnu uměl do cílů dojít sám, nebo jen s minimální pomocí.
 • Zaměřuji se na proveditelné i snadné denní změny. Cíle tvoří malé kroky či aktivity, které v důsledku vedou k přirozené změně klienta, potažmo ke změně celé situace klienta. Cíl dlouhodobý se může měnit, a to velmi přirozeně, proto cíl dlouhodobý je důležitý pro klienta osobně, ale v rámci mého koučinku je dlouhodobý cíl vedlejší. Klienta provedu takovými změnami a kroky, které klientovi umožní dosáhnout reálných cílů.
 • V každý moment má klient jasno o kroku následujícím, i kdyby tím krokem měla být pauza nebo spontánní aktivita. Pak klient ví, že se postupuje dál, a to bez stresu a nátlaku. Pomáhám klientům si objevovat vhodné způsoby motivace, najít si pomocné kotvy a možnosti podpory. Vedu klienta k odbourávání takového tlaku a stresu při realizaci záměrů, jenž zbytečně negativně neovlivňuje celý proces poznávání i zdraví. „Bič“ ode mne nečekejte, je to nástroj manipulativní a zrádný. Preferuji svobodnou vůli a z praxe vím, že každý máme své tempo a svou aktuální vyzrálost, kterou nelze změnit pouhým přáním.
 • Soustředím se na přirozený vývoj, rozvoj a přirozené změny klienta, aby si klient uměl důkladně promyslet své záměry, uměli se rozhodnout, uměli se překonávat, uměli si pomoci. Aby si také klient uměl průběžně hodnotit relevantnost záměru, uměl efektivně reagovat na změny, uměl ukončit aktivity ve vhodný čas a aby uměl vyhodnotit zkušenost čili hodnotu jeho poznání pro své další budoucí jednání.
 • Zaměřuji se také na již nabyté zkušenosti klientů, které velmi často obecně opomíjíme a nevyužíváme.
 • Vedu klienta k rozpoznávání manipulace. Někdy nás a naši pozornost nevhodně ovlivňují záměry druhých, které ovšem pro nás často nevhodné. Můžeme si pak nevhodně přebírat cíle druhých, nebo chceme mít zkušenost druhých, chceme dokonce být druhými. Čímž se ovšem dostáváme ke kontraproduktivní sebe-manipulaci. Součástí je vedení klienta od sebedestruktivního myšlení a jednání.
 • Neumíme-li si pomoct, nejsme schopni pracovat s informacemi, pak ani neumíme posoudit reálnost hrozby nebo příležitosti. Koučováním klientovi může pomoct budovat nebo upevňovat mentální firewall či obranu.
 • V rámci koučinku mysli je pouze volbou klienta, zda chce najít řešení nebo se hlouběji poznat, a kdy. Jdu s klientem do takové hloubky, která vyhovuje právě klientovi a jeho situaci. Pokud klient nemá dostatek odhodlání nebo vnitřní síly na realizaci svých cílů, pak doporučím nejdříve zapracovat na změně přístupu, díky které už nebude klient potřebovat „bič“.

2. Jaký je standardní počet a četnost sezení koučinku mysli?

 • Můj přístup koučování není standardně omezen počtem sezení. Dle mého názoru a zkušeností naplnění cíle nemůže být ohraničeno konkrétním časem, aniž bychom nezapojili tlak, stres a manipulaci, což logicky nevhodně ovlivňuje celou zkušenost i cíl. Dosažení změny čili záměru je závislé na nás samotných, na naší otevřenosti vůči změnám. bez časového omezení.
 • Volba počtu sezení nebo rozložení sezení v čase je na dohodě, ať už se potkáme jednou nebo 1x týdně, 1x ob týden nebo 1x měsíčně. Četnost se může měnit i podle aktuálních potřeb. Pokud chcete prožít změnu, je potřeba se pro ni rozhodnout a mít za svou změnu zodpovědnost. Ovšem každá změna má svůj čas. Proto také doporučuji na sebe zbytečně netlačit.

3. Propojení přístupů z IT řízení informací

 • IT svět informací a systémů je velmi blízký světu informací naší mysli. Běžně využívám v nějaké míře přístupy jednoho světa ve světě druhém, protože neustále pracujeme s informacemi.
 • Jednou z možností, kterou vás mohu provést je „připravenost mysli“, jenž vám pomůže k vyjasnění situace, čímž se vám také vyjasní možnosti, nebo co si případně potřebujete doplnit, abyste se nakonec mohli rozhodnout pro určitou volbu s čistým svědomím. Udržováním této připravenosti můžete také dosáhnout souladu rozumu a srdce. Jakmile si jednou tuto připravenost nastavíte, můžete ji už jen průběžně upravovat dle potřeby. Více v článku.
  • Připravenost mysli:
   • kontext Vaší aktuální situace
   • (objektivní) posouzení reálného stavu
   • určení rizik a jejich (ne)přijatelnosti, a limitu aktuální situace
   • nastavení opatření (mentální či praktické) pro vysoká rizika
   • pravidelné přehodnocení a aktualizace rizik i opatření
   • testování opatření a postupné upevňování připravenosti mysli

4. Je možné koučovat také dlouhodobé (profesní) cíle?

 • Ano, k těmto cílům využívám strukturovaný koučink (Brain-Based Coaching, Result Coaching). Běžně je 6 nebo 12 sezení, ale dávám klientům volbu. Smlouva u jednotlivců na daný počet sezení není podmínkou.

5. Co je rozhovor 30 min.?

 • Občas klienti potřebují rychlé vyjasnění svých myšlenek, nejčastěji jednoho dilema či jednoho tématu. Proto nabízím kratší vedený soustředěný rozhovor, zaměřený právě na vyjasňování. Součástí může být i krátké uvolnění či relaxace pro efektivnější promýšlení.
 • Pokud se ještě neznáme, pak je platba nutná předem. Jelikož rozhovor probíhá přes telefon, mohu zaslat QR kód pro rychlou platbu.
Kompletní či alternativní analýza mysli

1. Co zahrnuje kompletní či alternativní analýza mysli?

 • Kompletní analýza propojuje koučink mysli a vedenou (auto)hypnózu, případně vedenou meditací/relaxací.
 • Alternativní sezení umožňuje dle potřeb klienta vizuální doplňky (obrazové karty, karty s archetypy), se kterými v průběhu sezení pracujeme. Další variantou jsou zvukové doplňky (hudba, zvuky okolí či přírody), které spolu k dané situaci či rozpoložení hledáme a využíváme. Nebo požadavkem na alternativní sezení může být forma procházkou (běh neakceptuji ;-)). Jedná se o doplňky, díky kterým se lépe napojujeme na svou mysl, především na podvědomí. Alternativou může být prodloužené sezení. Samotné využití doplňků může sezení prodloužit, resp. rozdělit do více sezení. Vše je na dohodě.
 • Pro odvedení dobré práce na nás samotných se potřebujeme uvolnit a cítit se přirozeně, proto prvním krokem může být nalezení nejvhodnějšího způsobu právě pro vás, skrz který se napojíte na svou mysl (vědomou i podvědomou), jak se (můžete naučit) uvolnit. Je zajímavé, že například Tarot karty či jiné karty s vyobrazením, archetypem či moudrem jsou báječnou bránou k našemu nitru, stejně tak i hudba.
 • Může se také jednat o pouhé potřebné vytvoření prostoru a dostatečného času k uvolnění pro klienta, třeba i za tichosti nebo jen hudby. Zpravidla jde o prodloužení sezení na 90 minut.
Jak můžu objednat sezení nebo nahrávku na míru?
 • V tuto chvíli objednávejte sezení i nahrávku přes možnosti uvedené na stránce Kontakt, prosím. Informace o možnostech nahrávky najdete výše pod titulem „Hypnóza a hypnoterapie, regrese do minulých životů, vedená meditace, nahrávka„.