Q/A

Otázky a odpovědi (Q/A) jsou průběžně doplňovány.

Pokud by vám chyběla jakákoliv informace, zeptejte se – kontakt.

Níže rozklikněte témata, která vás zajímají.

Hypnóza a hypnoterapie
 1. 1. Co je to hypnóza?
  1. Hypnóza je stav vaší mysli.
  2. Stavem mysli je spánek, který je pro odpočinek vědomí od těla. Bdělý stav mysli je zaměřen na externí vlivy, které rychle zpracovává a které následně ukládá do mysli podvědomé. Hypnóza je soustředěný stav mysli, který je zaměřený na naše nitro, tedy na naši podvědomou mysl, kde máme svůj archiv informací ze života. Do našeho archivu se vracíme k nezpracovaným informacím (trauma, vnitřní bloky, neuzavřené situace a vztahy) nebo k informacím (zážitkům, výkonům, úspěchům), které si potřebujeme připomenout.
  3. Stav hypnózy je náš vlastní stav, který nám umožňuje informace s nadhledem zpracovat a uzavřít, abychom měli prostor na zážitky nové. V hypnóze neplyne čas jako při bdělém stavu vědomé mysli, v hypnóze jsme k meziprostoru a děje či souvislosti se vynořují najednou. Proto také můžeme rychle dojít k uvědomění, která plynou z našich prožitých zkušeností. Hypnóza nám umožňuje se poznat a uvědomit si, kým jsme a kým chceme být, oproti snahám být někým jiným. V hypnóze můžeme najít příčiny svých bloků a problémů. V hypnóze můžeme objevit svůj talent a smysl svého života. V hypnóze se můžeme otevřít vůči možnostem nebo novým situacím. V hypnóze můžeme přenastavit své jednání a chování, které ovšem potřebujeme přijmout i vědomou myslí – mysl je funkčně rozdělena na vědomou a podvědomou, ale naše vědomí využívá celou mysl. Jakmile využíváme pouze jednu mysl, tak nám chybí vyrovnanost, nebo míváme nesoulad mezi rozumem a srdcem.
 2. 2. Ztratím v hypnóze nad sebou kontrolu?
  1. Ne, se mnou máte v hypnóze nad sebou naopak snad tu největší možnou kontrolu.
  2. V hypnóze při hypnoterapii máte nad sebou mnohem větší kontrolu než za běžného vědomého stavu. Protože se maximálně soustředíte sami na sebe. Díky čemuž dokážete svůj stav hypnózy vhodně využít a zpracovat si vnitřně cokoliv, co potřebujete. Abyste si uvědomili důležité poznání, tak potřebujete být při vědomí, chcete si pamatovat, na co jste přišli. V hypnóze nejste v bezvědomí, protože neztrácíte funkčnost mysli. Můžete se dostat do stavů, kdy necítíte bolest nebo necítíte část těla, ale to je opět skrz vaše vlastní soustředění a váš vlastní úmysl.
  3. Vaše podvědomí vás chrání, takže co nechcete, to sobě ani druhým nedovolíte. Vy máte nad sebou kontrolu.
  1. Mnozí z nás podléhají manipulaci, aniž by si toho byli vědomi.
  2. V hypnóze se díváte sami do sebe, kde máte nad sebou kontrolu jedině vy sami. Jakmile jednou objevíte, co nebo kdo vás manipuluje, následně se můžete rozhodnout, zda se necháte dál manipulovat nebo ne. Takže vám hypnóza také pomáhá mít nad sebou kontrolu.
  3. Zároveň také manipulujeme druhými, aniž bychom si to plně uvědomovali, případně to považujeme za správné. Například když myslíme či jednáme za druhé a myslíme to v dobrém, nebo když pomáháme druhým, aniž bychom věděli, zda je pomoc chtěná nebo potřebná. Manipulujeme s dětmi, se slabšími nebo s méně uvědomělejšími lidmi. Pokud sami manipulujeme, pak se také můžeme oprávněně obávat, že někdo druhý může manipulovat i s námi. Tím, že přestaneme manipulovat druhými, získáváme nad sebou kontrolu, a získáním kontroly nad sebou přicházíme o obavu, že druhého necháme s námi manipulovat. Přestáváme být manipulaci otevřeni.
 • 3. Dostanu se do hypnózy, když jsem analytický typ a silně se kontroluji?
  1. To záleží na Vás.
  2. Pokud se budete bránit hypnóze, pak bráníte sami sobě v napojení se na vaše vlastní podvědomí, na vaši vlastní mysl, na kterou jste stejně denně napojeni. A v čem by byl účel náhlého uzavření se své mysli, na kterou jste stále napojeni? Už proto je možná naše podvědomí běžně skryto před naší vědomou myslí, abychom naši podvědomou mysl kvůli svému strachu „nezazdili“, nebo ji kvůli našemu nepochopení nechtěli odstranit. Radši je schovaná, ovládá za nás tělo, uchovává a aktivuje emoce i instinkty, uchovává veškeré nabyté informace, abychom žili a přežili v dobách, kdy jsme malí, bezmocní a neuvědomělí. Jakmile poznáte sebe zevnitř, poznáte svou skutečnou sílu, moc a kontrolu nad sebou a jste připraveni převzít od své podvědomé mysli kontrolu, třeba nad svými emocemi, reakcemi a instinkty.
  3. Nechcete se otevřít před druhým člověkem? Víte, já detaily nepotřebuji znát, jen vy vnitřně vše uvidíte, uslyšíte a budete vnímat. Já vás pouze provedu procesem ukončení, zahojení a/nebo nastavení otevřenosti vůči novému stavu bytí. Jsem také bez potřeby vás poznat nebo soudit. Naopak si myslím, že nejsme ani schopni druhé plně posoudit, protože nežijeme život(y) druhých. Takže pak snad jen zbývá si pro sebe zvážit, co je v důsledku výhodnější – otevřít se sobě, vnitřně si vyřešit své trápení a přestat bát, anebo se dál obávat…? Samozřejmě, že i strach nám něco dává, jen by nás neměl omezovat a kontrolovat.
  4. Pokud se bojíte přijít o kontrolu nad sebou, pak je možné, že máte přehnanou kontrolu nejen nad sebou, ale i potřebu kontrolovat (manipulovat) okolím. Což vás pravděpodobně stojí i mnoho (nadbytečného) úsilí a obíráte se možná také o příležitosti, které nepřichází v požadované formě, nad kterou byste mohli mít kontrolu. Omezuje-li vás vaše kontrola, pak se stačí sobě otevřít a v sobě si srovnáte vše potřebné na nejpřijatelnější úroveň.
 • 4. Dokáže se do stavu hypnózy dostat každý?
  • Ne. Ale pokud se zajímáte o sebe, o své poznání, o svůj růst a o svou mysl, pak bych řekla, že na 99% se napojíte na své podvědomí nebo i dál.
  • Někteří z nás jsou ještě velmi nevyzrálá vědomí (duše), takoví nováčci mezi námi, kteří ještě nemají vyvinutou individualitu. Jiní jsou spíš mimici, a tudíž i napojení na jejich nitro může být obtížné, pokud vůbec možné. Případně se nedá odhadnout, na co se tito nováčci napojí. Nicméně, tito nováčci na terapie z 90% nepřijdou. Pokud by přišli, i tak bychom mohli udělat relaxaci a vizualizaci, která uleví od stresu tohoto světa.
 1. 5. Jsou účinky hypnózy a hypnoterapie trvalé?
  1. Pokud uzavíráme trauma, opouštíme osobu nebo situaci z minulosti, pak zůstává uzavřená a tím je účinek trvalý.
  2. Ale jinak ani život není trvalý. Účinky hypnózy jsou dlouhodobé. Čím více se dále vědomě udržujeme ve stresových situacích, tím více se oslabujeme a pak je vhodné hypnoterapii nebo meditaci opakovat, a udržovat si tak svou nabytou vyrovnanost.
  3. Hypnózu bych použila na kompletní očistu. Posléze se dá hypnóza využít operativně dle potřeby nebo pro objevování sebe a neviditelného světa.
  4. Aby zůstala květina natrvalo stejná, tak ji můžete zamrazit, čímž zastavíte její život. Pokud od sebe nechcete, abyste svůj život přestali prožívat, tak ani nečekejte, že cokoliv ve vás může zůstat stejné natrvalo. Vaše tělo se neustále mění a reaguje na okolní vlivy, stejně tak vaše mysl a vědomí.
  5. Účinky jsou tak trvalé, jak sami chcete, aby byly trvalé. Ani hypnóza za vás sama nic neudělá, potřebujete se vědomě rozhodnout pro změnu a její aplikování ve vašich životech. Stav hypnózy je vaším vnitřním mocným nástrojem, abyste se dostali ke svému podvědomí. Čím více se poznáváte a umíte se sebou pracovat, tím trvalejší účinky jsou.
  1. Díky hypnóze se můžete vnitřně odpoutat od minulosti, a to včetně poznání z prožitých situacích, takže pochopíte smysl vašich zkušeností a tím se můžete plně otevřít novým situacím. S nabytým poznáním ze zkušeností se dál jasněji orientujete ve svém životě a vhodně se rozhodujete o svém životě. Až s poznáním a s pochopenými zkušenostmi totiž můžeme žít jednodušší život.
  2. Hypnóza nám pomůže se pročistit kdykoliv potřebujeme. Během života se plníme, právě neuzavřenými stavy, ale i stresy. Stres můžeme mít fyzický nebo psychický, nicméně obdobně jako máme jednu mysl ze dvou částí, tak i fyzično a psychika jsou částmi jednoho celku, které se navzájem ovlivňují. Stresy, negativní emoce, dlouhodobé pocity nedostatků či nenaplnění nás zaplňují a nezbývá už prostor pro nic dalšího. Navíc tělo pak může onemocnět, což je fyzický projev (zhmotnění) vašeho psychického stavu, a naopak. V hypnóze si odlehčíme, ulevíme a můžeme se od těchto zátěží osvobodit, což uděláme pouze v případě, že pochopíme, z jakého důvodu jsme danou zátěž měli a co nám dala. Proto rychlá povrchní řešení, například chemické pozměnění mysli (drogy, medikamenty, alkohol), můžou fungovat dočasně, ale nevyřeší příčinu – nepřišli jsme si na své poznání jen chceme zalepit či opravit důsledek. Externí látky nám mohou pomoct překonat nejhorší stav, kdy se už vzdáváme. Ale pokud poznáme sebe, tak místo externích látek můžeme využít náš přirozený stav mysli. Z praxe mé i jiných vyplývá poznání, že jakmile se člověk pozná a pochopí se do hloubky, třeba skrz hypnózu či jiný soustředěný stav, tak nemá potřebu se vzdávat a život prožívá.
 1. 6. Jak probíhá hypnoterapie?
  1. Hypnoterapie je provádění procesem vašeho vnitřního poznání.
  2. Sdělíte mi téma či problém, který byste chtěli vyřešit. Sdělíte pouze takové detaily, které jsou vám komfortní. Osobně detaily nepotřebuji, vy je znáte a vy se svými informacemi, které máte v sobě, vnitřně pracujete. Rozhovor před terapií je mezi 10 až 15 minutami a přecházíme k hypnoterapii.
  3. Hypnoterapie je tak účinná, jak moc se sami sobě otevřete. Proto také většinou samotné hypnoterapeutické technice předchází uvolnění těla i mysli, abyste se sobě lépe otevřeli. Ovšem jste-li moc unavení, spíš v rámci uvolnění usnete. Není-li to vaším cílem, radši se přeobjednejte.
  4. Dále vás provedu terapií, abyste si našli v sobě, co potřebujete. Celou terapií vás vedu, soustředím se na vás, abyste si vhodně v sobě zpracovali svou záležitost. Nepotřebuji vás poznat a pochopit, nejsem psycholog. Nepotřebuji vám dávat rady, protože pouze vy sami si můžete průběžně přicházet na to, co je pro vás správné a vhodné. Já vám pomůžu k sebepoznání a pochopení sebe i vašich situací v životě. A vy se během terapie věnujete pouze sobě. Provedu vás vaším poznáním. Ukážu vám, jak si můžete pomoct sami.
  5. Hypnoterapie zná techniky, které se kombinují dle potřeb klienta v danou chvíli. Často se nakonec řeší jiný problém, než ten, se kterým klient přichází. Při hypnoterapii používám vaše slova a vaše vlastní poznání. Podvědomě nepřijmete nic, co by vám nebylo vlastní, čemu nejste otevřeni anebo co pro vás není vhodné.
  6. V rámci terapií není potřeba prožívat vaše situace znovu, zvlášť traumatické situace. Soustředíme se na dopady situací, kterými jsou vyvolávané emoce či návyk. Snížením či eliminací dopadů (emocí, pocitů, návyků) snížíme či eliminujeme vliv spouštěče (připomínka prožité situace) a příčiny (prožitá situace).
  7. Hypnoterapie probíhá ve vašem tempu. Při hypnoterapii si vše pamatujete. Potřebujete si pamatovat svá poznání, to je účel hypnoterapie. Samotná hypnoterapie trvá mezi 20 až 40 minutami.
  8. Situace či téma je vhodné zpracovat více technikami, pokaždé poznáte další důležité uvědomění (aha moment) a pokaždé prohlubujete osvobození nebo posilňujete nový návyk či otevřenost ke změně. Traumata, psychosomatické problémy a eliminace dlouhodobých závislostí je na více sezení, byť už po prvním sezení se člověk cítí lépe. Sice s hypnoterapií se můžeme vejít do 5 až 10 sezení u složitějších případů, ale pokaždé procházíme procesem, a proto je vhodná terapie doplňující, případně koučink, při kterém si dovolíte se s novým stavem a s vaším novým „já“ sžít.
 1. 7. Regrese a minulé životy
  1. Ve stavu hypnózy se můžete napojit na jiné doby a časy, tedy na minulý či budoucí život.
  2. Do jiných životů se napojujeme pro prozkoumání příčin našich aktuálních životních situacích, ale i pro poznání, které nám dává velmi užitečný nadhled nad smrtí. Z jiných životů dostáváme také potřebná uvědomění, která nám může přinést úlevu v tomto životě nebo připomenutí už nabytých zkušeností.
  3. V jiných životech nic nenapravujeme.
  4. Do jiných dob a časů se můžete napojit, i když v minulé životy nevěříte. Stačí se otevřít možnosti, že se kamsi napojíte, třeba sami na své podvědomí, kde objevíte pro vás důležité informace. Já nevím, kam se kdo napojí, to ví pouze daný člověk. Opravdu ani v důsledku nezáleží, kam se reálně napojíte, protože stejně se napojíte na to, co potřebujete vědět. Stačí se otevřít sám/a sobě.