Q/A

Otázky a odpovědi (Q/A)

Níže rozklikněte téma, které vás zajímá.

Pokud by vám chyběla jakákoliv informace, zeptejte se – kontakt.

O mně

O mně

 • Jsem více praktik než teoretik. Což také vedlo k mému prvotnímu objevování a testování mysli, chování a reakcí lidí již v mém dětství. Následovalo dlouholeté další objevování, plné analýz informací z praxe (i druhých) a jejich ověřování. Až následně své poznatky porovnávám s teorií. Analýza informací je mi vlastní, po více jak 20 letech analyzování všech možných informací o člověku a co ho ovlivňuje, včetně principů existence nebo samotné reality, a to ze všech možných zdrojů, vč. zavádějících, a proto je umím rozpoznat. Postupně jsem zapojila do svého rozsahu poznání i praxe koučink, hypnózu, NLP, výklady z karet a informací z neviditelné části reality, poznání energií a spojení mezi lidmi či dušemi. Tyto aktivity provozuji již od 2018.
 • Celý můj život je ovlivňován silným vnímáním energií a světa, který očima nevidíme. Což mi umožňuje najít odpovědi, ke kterým se běžně z různých důvodů nedopracujeme nebo nedostaneme.
 • Vše je pro mne informací (data, myšlenka, zkušenost). Jsou různé zdroje informací (IT, člověk nebo vyzrálejší bytosti v širší realitě) a informace se různě šíří v různých formách prostředí.
 • Prožívám život, a to se vším, co si vyberu nebo mi vstoupí nepřímo do života. I přes možnost napojení se na jiné sféry bytí si plně uvědomuji, že tu jsme proto, abychom si prožili zdejší zkušenosti. Stejně tak nevnímám potřebu napravovat minulé životy nebo zkušenosti, zvlášť proto, že jde především o porozumění, co má jaký dopad a jak se rozhodneme jednat od nějaké chvíle dál.
 • Studuji, ale ne pro certifikáty, tituly, uznání nebo prokazování. Studuji pro své hlubší poznání.
 • Nemám snahu zachraňovat svět nebo všem pomáhat. Manipulaci odděluji od pomoci. Ještě občas bojuji s manipulací svého dítka, ale pracuji na zlepšení…
 • Jsem uzemněná, realitou je pro mě celý rozsah od „dobra“ až po „zlo“, hezky to popisuje STO (služba druhým) a STS (služba sobě). Vše má rozsah od – do, jsou vždy minimálně dvě možnosti, protože máme svobodnou volbu.
 • Můj rozsah zájmů a poznatků je tak široký, kam mě mé poznávání zavádí. Dosáhla jsem jisté své úrovně jako bytost, ke které jsem se dopracovala a dozrála. Odměnou je mi ohromná síť znalostí, která je přitom stále jen mini zlomkem všeho, co je k objevení. I proto každý z nás máme jiné informace a schopnosti, o které se můžeme podělit.
O mém přístupu

O mém přístupu obecně

 • Můj přístup je směsí mých přirozených talentů a postupně mnou otestovaných známých a používaných přístupů, kterým jsem se učila a z nich si vybrala ty nejefektivnější prvky, které fungují jak pro mne, tak pro klienty. Běžně užívaných přístupů je dostatek, není potřeba nic vymýšlet, pokud jsou účinné. Já spíš kombinuji různé účinné prvky, a to v takové míře, která odpovídá nejlépe dané situaci klienta.
 • Součástí mého talentu je naslouchání, které tkví v kompletním vnímání druhé osoby, na úrovni vědomé i hlubší. Slyším a vnímám, co druhý člověk říká i neříká anebo nechce říct, co vnímá, kdy sám sobě ne-/říká (celou) pravdu, jaké energie v danou chvíli převažují, jaká energie si žádá pozornost, slyším informace o daném člověku i informace pro daného člověka. Naslouchám, jakou bytostí a charakterem daný člověk je. Vnímám jeho potenciál. Díky hloubce naslouchání mohu „slyšet“ problém nebo občas identifikuji konkrétní zdroj/oblast problému, který bývá často rozdílný, než se kterým klient přichází. Často ovšem bývají informace nepřímé a klient si potřebuje dohledat nebo objevit zbytek. Klient se samozřejmě rozhoduje, kdy a co chce řešit, o čem chce mluvit. Je možné také zpracovat situace i bez sdělení detailů, klienti sdílí jen ty informace, které chtějí.
 • Dle potřeb klienta propojuji znalosti a zkušenosti s mentálním koučinkem, s hypnózou, s hypnoterapií, s vedenou meditací a relaxací, NLP. Znalosti propojuji s praktických poznatků z psychologie, a částečně fyziologie vzhledem k funkčnosti mozku. Filosofie, jako základ věd, je mi velmi blízká. Hluboké znalosti mám v práci s informacemi, nehledě na zdroj informací – lidskou mysl nebo informační technologie. Velmi často klienti nesprávně identifikují své problémy, zdroje problémů a rizik, ale i možné zdroje svého naplnění nebo řešení. Proto práce s informacemi je pro klienty velmi důležitá a je nedílnou součástí mého přístupu.
 • Umím se napojit také na zdroje informací v širší realitě. Širší realitou je svět duší či vědomí na různých úrovních vyzrálosti, je to svět myšlenek a energií. Má schopnost není nadpřirozená, jen mám citlivější anténky.
 • Jelikož mám roky otestované různé přístupy praxí, tak i v rámci mého přístupu nabízím doplňků ve formě zvukové (hudba, zvuky okolí či přírody) nebo vizuální (obrazové karty, vykládací karty s archetypy aj.). Jedná se o doplňky, díky kterým se lépe uvolňujeme a napojujeme se na své podvědomí. Například v obrazech či archetypech vidíme odraz našeho nitra, a protože nás obraz nesoudí, jsme ochotni se obrazu otevřít, tedy otevřít se svému nitru a vidět, co v něm je skryto. Dalším doplňkem může být sezení probíhající venku, v parku nebo při chůzi. Příroda nás také neposuzuje. Alternativou je prodloužené sezení. Vše je o dohodě. Jen neakceptuji manipulaci a přemlouvání.
 • K člověku přistupuji jako k jedinečné bytosti, která prochází vlastním vývojem, a ten se nedá posuzovat. Druhého člověka nejsme schopni zcela poznat, znát všechny okolnosti týkající se jeho stavu aktuálního či jiného. Proto je pro mne i nesmyslné snažit se druhého člověka poznat. Také vcítění se do druhé člověka je jen malá část k poznání druhé osoby. Jsem bez potřeby klienty poznat, vcítit se do nich, radit jim. Klientovi spíš pomáhám objevovat v něm samotném všechny potřebné informace a pracovat s nimi. Klientovi také pomáhám pochopit principy lidské existence, získat nadhled nad existencí a tedy i vztahy, než hledat chyby či řešení v jeho okolí nebo i v něm samotném.
 • Objevování možností a jiných pohledů je mi vlastní. Stejně tak kritické myšlení. Můžu dávat lehké podněty k zamyšlení, můžu i provokovat k reálnému pohledu na situaci, a ten bývá nelíbivý. Život je pro mne o prožívání zkušeností, které člověka vedou k narůstající vyzrálosti, pokud poznatky umí či chce aplikovat. K nabývání zkušeností potřebujeme objevovat a poznávat sebe i okolí, protože jsme v neustálé interakci. Postupně se pak můžeme učit zvládat rizika vyplývající ze všudypřítomných hrozeb. K tomu ovšem potřebujeme vidět a vnímat co nejvíce realitu, a nabývat znalostí. Součástí mého přístupu je pohled na reálný stav, tedy aby klient rozpoznával svůj reálný stav nebo stav řešené situace. Jinak je v podstatě zbytečné hledat řešení, cíle, motivaci, vhodnou práci či partnera apod., protože pak hledáme pouze řešení pro iluzi. V takových případech je spíš vhodné, abychom začali prací na (znovu)rozpoznání reality.
 • Každý má své tempo. Změny jsou procesem. Změna nekončí překonáním sebe nebo situace, případně nastavením podvědomí na nový stav. Klient si určuje četnost sezení, a spolu s klientem kontrolujeme relevantnost a účinnost nastavení. Kontroluji také možnost potřeby jiné i odborné pomoci.
 • Život pro mne není o jedné magické pilulce na zdraví, o jedné správné cestě, o jediném správném pohledu či názoru. Nicméně i množství možností nám může být přítěží. Klienti se mnohdy neumí rozhodnout a vrací se zpět k možnostem, rizikům a pochybám. Součástí mého přístupu je pohled, že není jedna jediná správná cesta, jsou pouze cesty a každá nám přinese své jedinečné zkušenosti. Rozhodnutí tedy není špatné nebo dobré, je pouze rozhodnutím. A k rozhodnutí nám může posloužit prokalkulování, osobní analýza přínosů nebo malá analýza rizik. S notnou dávkou reality a hodnotných informací se pak dokážeme naučit rozhodovat.
 • Mohu pomoct také u dalších kroků, kterými je posouzení výběru z možností, rozhodnutí, realizace a zpětné posouzení zkušeností. Častým zdrojem stagnace bývá také neustálé letmé prožívání zkušeností bez relevantního posouzení, co nám prožitá zkušenost přinesla a jak nám poznatek dál pomůže. Pomíjíme tím totiž přijmutí vlastních nových prostředků k dalšímu využití a nabývání zkušeností.
 • Pro odvedení dobré práce na nás samotných se potřebujeme uvolnit a cítit se přirozeně. Proto prvním krokem může být nalezení nejvhodnějšího způsobu pro vás, skrz který se napojíte na svou mysl (vědomou/podvědomou) a uvolníte se. Obecně lidé ve stresu často zapomínají, jak se uvolnit, jak uvolnit svou mysl i tělo. Což je také součástí mého přístupu a možnou (i jedinou) náplní sezení se mnou.

O mém přístupu – Co nedělám, a co místo toho mohu nabídnout

Co nedělám, a co místo toho mohu nabídnout

 • Nedělám diagnózy, nejsem psycholog. Mohu pouze pomoct klientovi objevit možné (další) příčiny jeho potíží, interních bloků, psychosomatických problémů či doplnit léčbu řízením bolesti, neutralizovat či snížit negativní pocity a emoce apod. Také neléčím, nejsem léčitel ani lékař. Umím pouze namíchat chutné čaje z bylinek… Tělo má schopnost regenerace. A pokud potřebuje někdo vyléčit, tedy akutně „spravit“ svůj stav, pak je třeba navštívit vhodného odborníka. Mým přístupem, kterým mohu pomoct, je spíš vhodná identifikace našeho reálného stavu, možností, potřeb a rizik, díky čemuž může odpadnout velká část problémů vč. zdravotních, depresí a nenaplněnosti. Tento přístup se dá využít jako prevence a také v rámci již projevujících se obtíží. Zda se pak dál člověk rozhodne tyto znalosti nevyužít, je volbou dané osoby. Výjimkou je nalezení příčiny zdravotního problému či těžko identifikovatelného zdroje problému, který nás v hluboké soustředěnosti (hypnóze) dovede k důležitému uvědomění a tím pozbyde potřeby své existence, a mizí.
 • Nejsem trenér. Mohu klientovi pouze pomoct (znovu)objevit jeho potenciál, nebo pomoct potenciál vhodně využít. Mohu klientovi pomoci si objevit příčiny neúspěchu nebo nedostatečné motivace. Mohu klientovi pomoct uvědomit si své cíle a vcítit se do ne-/naplnění s dosažení cílů. Mohu pomoci klientovi přednastavit si vnitřně motivaci nebo obdobu motivace. Ale rozhodnutí využít potenciál nebo v jakých oblastech je, podle mne, pouze na klientovi.
 • Nechci manipulovat s klienty. A proto nepřebírám za klienty jejich zodpovědnost a proto také nebudu tlačit na dosažení cílů ani ve formě koučinku, do kterých si sám klient není schopen či ochoten dojít. Mohu klientovi ovšem pomoct nalézt příčiny demotivace i možnosti, jak (vhodnějších) cílů dosáhnout. Mohu klienta vést k blokům zodpovědného jednání, uvědomění si dopadů, nastavení vhodnějšího přístupu třeba i v podvědomí.
 • Nekoučuji cíle, které nejsou vlastní klientovi, například (některé) firemní cíle. Mohu pomoct si najít kompromis či vhodný přístup vůči takovým cílům, pokud se pro takové řešení klient rozhodne. Mohu pomoct klientovi udělat analýzu, co je ochoten akceptovat a co ne, a najít si další vhodný postup.
 • Neřeším situace za druhé. Odpovědi si klienti z maximální části hledají sami, protože znalosti o sobě máme každý v sobě. V mém přístupu u klientů potřebné informace objevujeme – jsme si každý studnou informací a znalostí, ale většinou hledáme odpovědi v okolí, kde ty naše informace nejsou.
Hypnóza – Co je to hypnóza?

Co je to hypnóza?

 1. Hypnóza je stav naší mysli. Do stavu hypnózy se můžeme navést sami nebo pod vedením.
 • Můžeme také říci, že každá hypnóza je autohypnózou. Kterou nás může provést průvodce hypnózou. Necháváme se vést do našeho stavu mysli, kde poznáváme smysl našich nabytých informací – zkušeností.
 • Máme-li zkušeného průvodce naší hypnózou, můžeme hlouběji poznat svou mysli, jsme plně soustředění a tím můžeme efektivně pracovat s informacemi v naší mysli. S vedením hypnotického průvodce si prohlubujeme zkušenosti s autohypnózou.
 • Stavem mysli je také spánek, jehož funkcí je odpočinek od těla pro naše vědomí a mysl. Bdělý stav mysli neboli logická mysl je zaměřena na externí vlivy, které rychle zpracovává informace, jenž následně ukládá dál do mysli podvědomé. Hypnóza je plně soustředěným stavem mysli.
 • V hypnóze si uvědomujeme, a přiznáváme, reálný stav naší situace, života nebo nás samotných.
 • Máme více úrovní soustředěného stavu, rozlišuji je takto: relaxace – meditace – hypnóza – trans. Nejúčinnější úrovní pro poznání s vědomou kontrolou je za mě právě hypnóza. Z jedné úrovně můžeme plynule přejít do úrovně druhé. Samotné úrovně mají svůj rozsah, takže třeba může být lehká hypnóza až po hlubokou. Lehký trans je v pořádku, ale s klienty v transu nepracuji.
 • V hypnóze odpočívá mysl logická a do popředí jde naše mysl podvědomá, která je zaměřená na naše nitro, emoce a řídící centrum. V podvědomí máme svůj archiv informací ze života. Do našeho archivu se vracíme k nezpracovaným informacím (trauma, vnitřní bloky, neuzavřené situace a vztahy) nebo k informacím (zážitkům, výkonům, úspěchům), které si potřebujeme připomenout.
 • Stav hypnózy je náš vlastní stav, který nám umožňuje zpracovat informace s nadhledem či odstupem, a uzavřít situace, abychom měli prostor na zážitky nové. Můžeme naše podvědomí přirovnat k soukromé knihovně či databázi, a ve stavu hypnózy se můžeme podívat do naší knihovny a udělat v ní pořádek, případně revidovat nebo si jen připomenout náš zážitek a z něho plynoucí zkušenost. Nabyté zkušenosti často opomíjíme, co nám daly a tím se také brzdíme v prožívání nových situací, resp. naše podvědomí nás nepustí dál, dokud si zkušenost plně neuvědomíme.
 • V hypnóze neplyne čas stejně jako při bdělém stavu vědomé mysli. V hypnóze jsme v meziprostoru a probíhající děje či souvislosti se nám vynořují najednou, nelineárně. Proto také můžeme velmi rychle dojít k uvědomění, která plynou z našich prožitých zkušeností. Poměrně rychle můžeme zjistit příčinu našich (dlouhodobých) problémů a bloků, nepotřebujeme týdny či měsíce. Což ovšem nemusí znamenat, že po zjištění příčiny máme hotovo, protože se následně můžeme potřebovat sžít s naším novým stavem.
 • Hypnóza nám umožňuje se poznat do hloubky a uvědomit si, kým jsme a kým chceme být. Nemusíme se pak snažit být někým jiným nebo dosahovat cílů jiných lidí. V hypnóze můžeme objevit svůj talent a aktuální smysl svého života. V hypnóze se můžeme otevřít vůči možnostem nebo novým situacím. V hypnóze můžeme přenastavit svá jednání a chování, která ovšem potřebujeme přijmout i vědomou myslí. I když je naše mysl funkčně rozdělena na vědomou a podvědomou, tak my neustále využíváme mysl celou, a proto také potřebujeme pracovat na obou úrovních, máme-li obě dostatečně vyvinuté. Jakmile využíváme pouze jednu mysl, tak nám chybí zdravá vyrovnanost, nebo míváme nesoulad mezi rozumem a srdcem.
 • Poradenství hypnózy či hypnoterapie je motivačním koučinkem prostřednictvím hypnózy, a není považován za zdravotní péči. Neprobíhá diagnóza, předepisování léků ani jiné lékařské zásahy, které koná pouze relevantní lékař. Poradenství hypnózy může být doprovodnou součástí léčby, která je ovšem prvotním krokem a zodpovědností zájemce o hypnózu. Práce hypnotizéra je oficiálně neterapeutické povahy, protože hypnotizéři se nezabývají nezávislou diagnostikou a léčbou lékařských nebo duševních onemocnění.
Hypnóza a hypnoterapie – Co můžeme hypnózou řešit? Jak může hypnoterapie pomoct?

Co můžeme hypnózou řešit? Jak mi může hypnoterapie pomoct?

 • Hypnóza a hypnoterapie slouží k hlubokému (sebe)poznání, vyjasnění a (sebe)pomoci.
 • Běžně v hypnóze řešíme své stavy, které nejsme schopni či ochotni řešit s naší logickou myslí.
 • Aplikace je velmi široká, protože se napojíme na své nitro, na svou mysl tak hluboko, že se dostaneme k celému archivu svých dosud nabytých informací a poznání. Což znamená, že se dostaneme ke zdroji svých bloků, emocí, vnitřně neuzavřených situací, ale i ke zdroji, kde si můžeme změnit směr své pozornosti nebo se vnitřně otevřít novému směru či novým zkušenostem.
 • Pokud nejsme v pohodě, vnímáme jakýsi blok, který nejsme schopni běžně identifikovat nebo nejsme schopni najít řešení našemu stavu, a to včetně fyzických zdravotních projevů. V takovém případě je pak nejvhodnějším místem k hledání právě naše mysl podvědomá. U fyzických zdravotních problémů je vždy potřeba lékařského vyšetření. Hypnózou se neléčí například zlomeniny, ale lze podpořit léčbu řízením bolesti nebo podporou těla v regeneraci.
 • Hypnózou můžeme porozumět svým negativním pocitům a emocím (city) a tím snížit jejich vliv, který nás už trápí a limituje. Může to být strach, úzkost, fóbie, závislost (včetně závislosti na druhém, na vztahu, na pocitu, na jídle či na pomoci), obsese, silný chtíč, lpění, nízké sebevědomí, nedůvěra, nervozita, žárlivost, agresivní výbuchy, deprese, melancholie, neúspěch, (sebe)lítost, nešťastnost, letargie, nenaplněnost, strnulost, sebestřednost apod.
 • V podstatě můžeme v podvědomí zpracovat a porozumět našim negativním emocím čili emocím plynoucích z našich nedostatků, ať už jsou reálné či na základě naší víry. Napojení se na své podvědomí není žádná magie ani zázrak. Fungujeme na poměrně jednoduchých principech, které naše mysl zná a kterými se naše mysl řídí. Proto je velmi vhodné se poznat do hloubky, poznat tyto principy a tím nad sebou převzít kontrolu.
 • Můžeme zpracovat nevhodné či limitující jednání a chování. Naše jednání je důsledkem, proto v hypnóze hledáme i prvotní příčinu, která nás dovedla k našemu jednání. Například se jedná o útěk, přebíhání z extrému do extrému, neschopnost se odpoutat, opakovaně říkat nevhodné věci, opakované vyhledávání nevhodných partnerů či situací, vracení se k závislostem, nenaslouchání druhým, hledání jednoduchých či povrchních „řešení“, neschopnost se překonat, přejídání se, potřeba se neustále obhajovat, potřeba se bránit útokem, souzení a odsuzovaní druhých, neschopnost se rozhodovat či realizovat své záměry apod.
 • Tedy hypnóza a hypnoterapie pomáhá k (sebe)poznání a překonávání se, čímž se postupně dostáváme do stavu, kdy sebe i okolní vlivy zvládáme vyrovnaně a tím se stává život pro nás jednodušší. Ale emoce či city nám nezmizí, ani láska. Jen výzvy se nám jeví jednodušší či překonatelné, okolí nás jen tak nerozhodí, nebojíme se žít a poznávat, a ani se nebojíme ukončovat a začínat nové zkušenosti.
 • Ovšem pracujeme také s pozitivními emocemi, které chceme posílit či navýšit. Třeba radost, vnitřní klid, neutralita, volnost, úleva, osvobození, plynulost, odvaha, sebedůvěra, důvěra, odpoutání se, otevřenost apod. A obdobně pracujeme na otevřenosti k našemu jednání a chování, které do budoucna chceme.
 • Je potřeba mít na paměti, že pouze Vy a Vaše (pod)vědomí určuje, kdy a jak nové nastavení přijme za své. Záleží na okolnostech, které jsou pouze Vám vlastní, ať už se jedná o Vaši svobodnou vůli nebo Vaše reálné aktuální možnosti a schopnosti.
 • Další aplikací je regrese do minulých životů. Ať už věříme v kontinuitu vědomí čili duše nebo nevěříme, regrese přináší další poznání, které nám může porozumět sobě i svým aktuálním situacím. Se mnou nebudete cokoliv upravovat v jiném životě, budete pouze pozorovatelem. Jsou to aktuální životy, co můžeme upravovat a měnit, respektive naše další kroky právě třeba s nabytým poznáním z jiných životů. Zároveň doporučuji regresi až když poznáte svůj stav hypnózy.
 • Hypnóza je vhodným prostředkem, bez použití chemikálií, k napojení se na prostor a zdroje mimo naše vědomí, např. na informační pole. Pokud člověk (zatím) nemá dostatečně vyzrálé vědomí s takovým poznáním či nastavením, které mu umožní takové napojení nebo pochopení jiného prostoru, pak je potřeba postupně objevovat. Pokud pro člověka není něco reálné, znamená to, že více reality zatím sám nepoznal, ale neznamená to, že více reality neexistuje.
 • Hypnóza je obecně vhodným prostředkem k (hlubokému) poznání bez externích látek, které sice mohou uvolnit naši rozumovou část mysli a tím se můžeme jednodušeji napojit na podvědomí či ještě dál, ale zároveň tím ovlivňuje naše vnímání a tím i výsledek zážitku, reálnost poznání nebo především porozumění zážitku. A to hlavně v případě, pokud je jedna část mysli nekontrolovatelně utlumena, protože jiná část je nekontrolovatelně podpořena. V hypnóze máme nad sebou kontrolu mnohem větší, než za běžného stavu.
Vedená meditace – Jaký je rozdíl mezi vedenou meditací a hypnózou? K čemu je vhodná vedená meditace?

Jaký je rozdíl mezi vedenou meditací a hypnózou

 • Oba stavy jsou soustředěnými stavy mysli, ve kterých se běžně nenacházíme. Jsou tedy pozměněnými stavy mysli. Mám dle zkušeností rozdělené soustředěné stavy dle síly a hloubky takto: relaxace – meditace – hypnóza – trans. Meditace je lehčí úrovní soustředěného stavu. Meditace může sloužit více k uvolnění mysli. V meditaci neřešíme příčiny našeho stavu, protože soustředění není tak silné a hluboké. Meditace spíše slouží k lehkému odpoutání se od logického myšlení, k rozjímání či k příjemné vizualizaci.
 • Vedenou meditaci či relaxaci také nabízím, je velmi vhodná pro uvolnění a zklidnění, což někdy může být to jediné, co vlastně klient v danou chvíli potřebuje. Takové uvolnění může proběhnout i po telefonu v rámci 30 minut, které je vhodné ad-hoc pomoc, třeba při náhlém návalu negativních emocí, stresu či deprese.

K čemu je vhodná vedená meditace?

 • K relaxaci a uvolnění. Skrz vedenou meditaci se můžete naučit, jak se sami můžete uvolnit.
 • Vedenou meditaci či relaxaci také nabízím, buď při sezení nebo i nahrávku. Zklidnění a uvolnění někdy může být to jediné, co vlastně klient v danou chvíli potřebuje. Což může proběhnout i po telefonu v rámci 30 minut, jako ad-hoc pomoc, třeba při náhlém návalu negativních emocí, stresu či deprese.
 • Meditace lze také vyhledat na internetu, abyste si osvojili uvolnění.
Hypnóza – Regrese do minulých životů

Regrese a minulé životy

 • Ve stavu hypnózy se můžete napojit na jiné doby a časy, tedy lineárně na minulý či budoucí život.
 • Do jiných životů se napojujeme pro prozkoumání příčin našich aktuálních životních situacích, ale i pro poznání, které nám dává velmi užitečný nadhled nad smrtí. Z jiných životů dostáváme také potřebná poznání, která nám můžou přinést úlevu či porozumění v tomto životě.
 • V jiných životech nic nenapravujeme.
 • Do jiných dob a časů se můžete napojit, i když v minulé životy nevěříte. Stačí se otevřít možnosti, že se kamsi napojíte, třeba sami na své podvědomí, kde objevíte pro vás důležité informace. Já nevím, kam se kdo napojí, to ví pouze daný člověk. Opravdu ani v důsledku nezáleží, kam se reálně napojíte, protože stejně se napojíte na to, co potřebujete vědět. Stačí se sobě otevřít.
Hypnóza a hypnoterapie – Jak probíhá hypnoterapie?

Jak probíhá hypnoterapie?

 • Poradenství hypnózy a hypnoterapie je motivačním koučinkem prostřednictvím hypnózy, a není považován za zdravotní péči. Poradenství hypnózy může být doprovodnou součástí léčby, která je ovšem prvotním krokem a zodpovědností zájemce o hypnózu. Práce hypnotizéra je oficiálně neterapeutické povahy, protože průvodci hypnózou se nezabývají nezávislou diagnostikou a léčbou lékařských nebo duševních onemocnění.
 • Hypnoterapie je proces, kdy jste navedeni do plně soustředěného stavu a zaměříte se na oblast, typicky emoci, kterou si vnitřně zpracujete, a to pod vedením hypnoterapeuta čili hypnotizéra pracujícího se specifickými technikami, ke kterým je trénován. Kromě emocí se můžete zaměřit i na vaše jednání, ve kterém chcete dosáhnout změny. Běžně v hypnóze řešíme své stavy, které nejsme schopni či ochotni řešit při stavu bdělém s naší logickou myslí.
 • Nejdříve probíhá rozhovor k tématu, se kterým přicházíte. Sdělíte pouze takové detaily, které jsou vám komfortní. Nedělám diagnózy, takže detaily nepotřebuji znát. Vy detaily znáte, vědomě nebo podvědomě, a vy se svými informacemi budete vnitřně pracovat. Rozhovor před terapií je mezi 10 až 15 minutami a pak přecházíme k hypnoterapii.
 • Hypnoterapie je tak účinná, jak moc se sami sobě otevřete. Každá hypnóza je v jistém smyslu autohypnózou. Proto také většinou samotné hypnoterapeutické technice předchází uvolnění těla i mysli, abyste se sobě lépe otevřeli. Ovšem jste-li moc unavení, spíš v rámci uvolnění můžete usnout.
 • Z uvolnění se přechází do indukce – navedení do stavu hypnózy. Dále vás provedu strukturovanou hypnoterapií, abyste si našli a zpracovali v sobě, co zrovna potřebujete. Celou terapií vás vedu a plně se na vás soustředím. Hypnoterapie probíhá ve vašem tempu. V případě uvážení či nutnosti (zdravotní, psychické) vás vyvedu z hypnózy okamžitě.
 • Při hypnoterapii si vše pamatujete. Potřebujete si pamatovat svá poznání, to je účel hypnoterapie. Samotná hypnoterapie trvá běžně mezi 10 až 40 minutami. Nepotřebuji vám dávat rady, protože pouze vy sami si můžete průběžně přicházet na to, co je pro vás správné a vhodné. Já vám pomůžu k sebepoznání a pochopení sebe i vašich situací v životě. A vy se během terapie věnujete pouze sobě. Ukážu vám, jak si můžete pomoct sami.
 • Hypnoterapie zná techniky, které se mohou kombinovat, záleží na potřebách klienta v danou chvíli. Často se nakonec řeší jiný problém, než ten, se kterým klient přichází. Při hypnoterapii používám vaše slova a vaše vlastní poznání. Podvědomě totiž člověk nepřijímá, co by mu nebylo vlastní (i slova), čemu není otevřen anebo co pro něho není vhodné. Situace či téma je vhodné zpracovat více technikami, pokaždé poznáte další důležité uvědomění (aha moment) a pokaždé prohlubujete osvobození nebo posilňujete nový návyk či otevřenost ke změně.
 • V rámci terapií není potřeba prožívat vaše situace znovu, zvlášť traumatické situace. Soustředíme se na dopady situací, kterými jsou vyvolávané emoce či návyk. Snížením či eliminací dopadů (emocí, pocitů, návyků) snížíme či eliminujeme vliv spouštěče (připomínka prožité situace) a příčiny (prožitá situace).
 • Např. přijdete-li s problémem, že se snažíte stále zhubnout, ale nejde vám to. Existují techniky přímo na nechuť k jídlu, ale doporučuji systémová řešení, která jdou k příčině. Je nutné znát i svůj zdravotní stav, zda-li je zde fyzický faktor. Pokud není, tak se podíváme, v jakých chvílích saháte po jídle. Je-li to specifická chvíle, je tu spouštěč. A tento spouštěč vyvolává pocit, který je pocitem jakéhosi nedostatku. Jídlo je pak doplněním tohoto nedostatku. Nejčastější příčinou a tudíž spouštěčem, který potřebujeme objevit a zpracovat, bývá menší či větší trauma, které zůstalo nevyřešené. Jakmile trauma objevíme, zaměřujeme se na pocity, které vzešly z traumatu. Trauma zcela jistě neprožíváte znovu, není potřeba, už bylo zažité. Řešíme pouze následky, tedy pocity a emoce. Po tomto objevení a uzavření můžete dále pokračovat terapií u psychologa, pokud budete potřebovat. V hypnóze si rychle můžete objevit příčiny, zahojit rány, ale pokud si přeci jen dál chcete nechat pomoct nebo chcete dlouhodobější podporu, pak je vhodnější psychoterapie.
 • Traumata, psychosomatické problémy a eliminace dlouhodobých závislostí je na více sezení, byť už po prvním sezení se člověk může cítit lépe, nebo jako vítěz. Ale dlouhodobé stresy nelze lusknutím prstu smazat ze života. Už jen proto, že najednou získáme prostor a čas, který jsme dříve věnovali našemu problému či závislosti. Tím, že jsme žili v nějakém stavu, tak jsme si neřešením stavu mohli přivodit různé další návazné problémy, nevhodné vztahy apod. Proto bývá také potřeba následně dořešit dopady v našem prostředí, ve kterém žijeme. V takových situacích využívám koučink, kde si klient promyslí a postupně realizuje kroky v rámci nového stavu. U silnějších závislostí jsou hypnoterapie vhodným doplňkem vedené léčby.
 • Nikdo nemá recept na zázraky. Jeden člověk nebo jeden přístup nemůže pomoct každému. Proto je důležité objevovat taková řešení a přístupy, které budou vyhovovat právě vám. Nezáleží s kým budete řešit svou situaci, důležité je, abyste ji řešili. Postupně poznáte, co vám pomáhá, případně v čem nebo za jakých podmínek.
Hypnóza – Ztratím nad sebou kontrolu?

Ztratím v hypnóze nad sebou kontrolu?

 • Ne, se mnou máte v hypnóze nad sebou naopak snad tu největší možnou kontrolu. Čím více se uvolníte a otevřete se sami sobě, tím větší kontrolu nad sebou získáváte. Stav v hypnóze je soustředěný stav, a Vy sami svou vlastní sebekontrolou se dokážete soustředit, nemohu se přeci soustředit za Vás. Kontrolu nad sebou míváme až do stavu lehkého transu, do kterého se ale během hypnoterapie nedostáváme, protože využívám strukturovaný a vedený proces. (Výraz „trance“ je v angličtině zaměňován za hypnózu. Já užívám výrazů hypnóza a trans samostatně.)
 • Abyste si uvědomili důležitá poznání, tak potřebujete být při vědomí a pamatovat si vše, na co jste přišli. V hypnóze nikdy nejste v bezvědomí, protože neztrácíte funkčnost mysli. Můžete se dostat do stavů, kdy necítíte bolest nebo necítíte část těla, ale to je opět skrz vaše vlastní soustředění a váš vlastní úmysl. Vaše podvědomí vás chrání, takže co nechcete, to sobě ani druhým nedovolíte. Vy máte nad sebou kontrolu.
 • Denně jsme ovlivňováni (manipulováni), manipulujeme také sami sebou. V hypnóze se díváte sami do sebe, kde máte nad sebou kontrolu jedině vy sami. Jakmile jednou objevíte, co nebo kdo vás manipuluje, následně se můžete rozhodnout, zda se necháte manipulovat dál, nebo už ne. Takže vám hypnóza naopak pomáhá mít nad sebou kontrolu.
Hypnóza – Dostanu se do hypnózy, když jsem analytický typ a silně se kontroluji?

Dostanu se do hypnózy, když jsem analytický typ a silně se kontroluji?

 • To záleží na vás. Nehledě na to, jaký typ jste, tak záleží pouze na vás, zda se sami sobě otevřete.
 • Pokud se budete bránit hypnóze – svému vlastnímu stavu, pak bráníte sami sobě v napojení na vaše vlastní podvědomí – na vaši vlastní mysl. Na mysl, na kterou jste neustále napojeni, jen se na ni nesoustředíte a je nám běžně skrytá nebo maskovaná. I když za nás ovládá tělo a jeho funkce, uchovává a aktivuje naše emoce i instinkty, uchovává veškeré nabyté informace, abychom žili a přežili v dobách, kdy jsme malí, bezmocní a neuvědomělí. To vše mezitím, kdy naše logická mysl přijímá informace (zážitky, lidi, pozorování atd.) z okolí skrz naše smysl. Jakmile poznáte sebe zevnitř, poznáte svou skutečnou sílu, moc a kontrolu nad sebou. Teprve pak jste připraveni převzít od své podvědomé mysli kontrolu, třeba nad svými emocemi, reakcemi a instinkty.
 • Můžete si také objednat nahrávku vedené meditace nebo jednoduché vedené autohypnózy, kde uslyšíte můj hlas a poznáte, jakým způsobem hypnoterapie probíhá. Následně se můžete rozhodnout, zda se dál otevřete hlubší sebeanalýze pod osobním vedením.
 • Nechcete se otevřít před druhým člověkem? Víte, já detaily nepotřebuji znát, jen vy vnitřně vše uvidíte, uslyšíte a budete vnímat. Stejně jako jen vy víte, co jste zažili. Já to vědět nepotřebuji. Já vás pouze provedu procesem napojení na podvědomí, ukončením a zahojením situace a/nebo nastavením otevřenosti vůči novému stavu bytí. Jsem také bez potřeby vás poznat nebo soudit. Naopak si myslím, že nejsme ani schopni druhé plně posoudit, protože nežijeme život(y) druhých. Takže pak snad jen zbývá si pro sebe zvážit, co je v důsledku výhodnější – otevřít se sobě, vnitřně si vyřešit své trápení a přestat se bát, anebo se dál obávat… Samozřejmě, že i strach nám něco dává, jen by nás neměl omezovat a kontrolovat nás.
 • Pokud se bojíte přijít o kontrolu nad sebou, pak je možné, že máte přehnanou kontrolu nejen nad sebou, ale i potřebu kontrolovat (manipulovat) okolím. Což vás pravděpodobně stojí i mnoho (nadbytečného) úsilí a obíráte se možná také o příležitosti, které nepřichází v požadované formě, nad kterou byste mohli mít kontrolu. Omezuje-li vás vaše kontrola, pak se stačí sobě otevřít a v sobě si srovnáte vše potřebné na nejpřijatelnější úroveň. Můžu Vás dovést k bodu, kdy jste tuto vlastnost začali využívat nebo si ji od někoho vypůjčili a zjistíte, co Vám reálně dává a bere, a zda ji nadále chcete v tomto rozsahu dál využívat, nebo ne. Vše je o poznání a následné Vaší volbě, jak na podvědomé úrovni, tak i na vědomé úrovni mysli.
Hypnóza a hypnoterapie – Jsou účinky hypnózy a hypnoterapie trvalé?

Jsou účinky hypnózy a hypnoterapie trvalé?

 • Pokud vnitřně uzavíráme trauma, odpoutáváme se od osoby nebo situace z minulosti, pak ano, taková situace v nás zůstává uzavřená, čímž je dopad hypnoterapie trvalý.
 • Účinky hypnózy jsou dlouhodobé. Ovšem čím více se nadále vědomě udržujeme ve stresových situacích, tím více se opět/stále oslabujeme, a pak je vhodné hypnoterapii opakovat, případně jakkoliv jinak takovou nerovnováhu dorovnat. I nabytou svobodu potřebujeme udržovat, nezůstává nám automaticky dál. Nabytou vyrovnanost také potřebujeme udržovat. Pomůže nám i nahrávka na upevnění chtěného stavu, kterou si můžeme kdykoliv pustit.
 • Hypnózu bych především použila na kompletní očistu, na vyřešení traumat a vnitřních bloků. Tím se obrníte proti novým vlivům, které tak jako tak přicházet budou, protože život stále pokračuje. Jen už budete vědět, že znáte další způsob, jak si poradit, jak překonat své bloky a limity. Budete si umět lépe poradit, a tím si budete také více věřit.
 • Díky hypnóze se můžete vnitřně odpoutat od minulosti, a zároveň pochopíte smysl vašich zkušeností, dobrých i traumatických. Pak se můžete plně otevřít novým situacím. S nabytým poznáním ze zkušeností se dál jasněji orientujete ve svém životě a umíte se vhodně rozhodovat.
 • Je potřeba také myslet na vaše tělo, které se neustále mění a reaguje na okolní vlivy. Stejně tak vaše mysl. Vaše tělo i mysl mají své přirozené limity. Ani hypnóza za vás sama nic neudělá, potřebujete se vědomě rozhodnout pro změnu a její aplikování ve svých životech. Stav hypnózy je vaším vnitřním mocným nástrojem, abyste se dostali ke svému podvědomí a naučili se sami sobě pomáhat. Čím více se poznáváte a umíte se sebou pracovat, tím trvalejší účinky jsou.
 • Hypnóza nám pomůže se pročistit kdykoliv potřebujeme. Během života se plníme neuzavřenými zážitky, ale i stresy fyzickými či psychickými. Stresy, negativní emoce, dlouhodobé pocity nedostatků či nenaplnění nás zaplňují, a pak nám ubývá prostor i síla. Navíc pak tělo může onemocnět, což je fyzický projev (zhmotnění) vašeho psychického stavu, anebo naopak. V hypnóze si odlehčíme, ulevíme a můžeme se od těchto zátěží osvobodit, což uděláme pouze v případě, že pochopíme, z jakého důvodu jsme danou zátěž měli a co nám dala.
Hypnóza – Dokáže se do stavu hypnózy dostat každý?

Dokáže se do stavu hypnózy dostat každý?

 • Ne. Ale pokud se zajímáte o sebe, o své poznání, o svůj růst a o svou mysl, pak bych řekla, že na 99% se napojíte na své podvědomí, nebo i dál. Čili do stavu hypnózy se v takovém případě dostanete.
 • I kdyby se vám nešlo napojit na podvědomí skrz hypnózu, tak je možné udělat relaxaci a vizualizaci, která uleví od stresu tohoto světa. Nebo můžeme přednastavit otevřenost vůči stavům či jednání, do kterého si v nějaký moment sami dojdete.
 • Můžete si objednat nahrávku hypnoterapie nebo vedené meditace a postupně se naučit uvolňovat a tento stav poznávat. Různé nahrávky najdete také na YouTube.
Jak můžete objednat sezení?
 • V tuto chvíli objednávejte sezení přes možnosti uvedené na stránce Kontakt, prosím.