Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.klidemociamysli.cz. Stránka je vlastněna Lucií Rendlovou, sídlem v Taškentské ulici 4 v Praze 10, s IČO: 71669477.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Osobní data, konkrétně jméno, emailová adresa, případně telefonní číslo, které jsou uváděné v kontaktním formuláři jsou shromažďovány do doby plnění objednávky na služby pro účely služeb zákazníkům. Tyto údaje nejsou použity k marketingovým účelům. Po ukončení plnění objednávky jsou osobní údaje anonymizovány nebo smazány.

Případné shromažďování osobních údajů při plnění objednávky konzultace se řídím EU nařízením 2016/679 o GDPR.

Osobní data nad rámec požadavků legislativy ČR s nikým nesdílím.

Případné psané výstupy z konzultací může mít klient pouze u sebe. Poznámky v průběhu konzultací jsou anonymizovány.

Jaká máte práva?

Máte právo na zaslání výčtu Vašich shromažďovaných osobních dat. Dále máte právo výmazu osobních dat, a to do 30 dnů od podání požadavku k výmazu na adresu LR@klidemociamysli.cz.

Komentáře

Komentáře nejsou na těchto webových stránkách povoleny.

Cookies a analytika

Naše stránky nesledují, neanalyzují a nesbírají data.

Naše ochrana dat

Data anonymizujeme a uchováváme pouze nezbytně nutná data v rámci souladu s legislativou.

366 komentářůComments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.