Misofonie je běžná porucha charakterizovaná prožíváním silných negativních emocí hněvu a úzkosti v reakci na určité každodenní zvuky, například zvuky vydávané jinými lidmi při jídle, pití nebo dýchání. Běžná povaha těchto „spouštěcích“ zvuků činí z misofonie zničující poruchu pro nemocné a jejich rodiny. Jak takové neškodné zvuky vyvolávají tuto reakci, není známo.

„Naše výsledky podporují model mizofonie založený na „hyperzrcadlení“ orofaciálních akcí druhých, přičemž zvuky jsou „médiem“, jehož prostřednictvím se akce druhých nadměrně zrcadlí. Mizofonie tedy není abreakcí na zvuky jako takové, ale projevem aktivity v částech motorického systému, které se podílejí na produkci těchto zvuků.“

„Naše údaje poskytují alternativní, ale doplňující pohled na misofonii, který klade důraz spíše na působení spouštěče – osoby než na zvuky, které jsou vedlejším produktem tohoto působení. Zvuky jsou v tomto novém pohledu pouze „médiem“, jehož prostřednictvím se působení spouštějící osoby odráží na posluchače.“

Zdroj: JNeurosci, datum: 30.6.2021